2013-06-03

Privatpersoner på børs: Laster ut aksjer, og vender ryggen til olje og energi.

Aksjemarkedene går så det suser om dagen. Oslo Børs steg 2,4 prosent i mai, og er så langt i år opp nesten 11 prosent, noe som er det høyeste siden sommeren 2008. Ute i verden er London børsen på høyeste nivå siden september 2000, og USA børsene satt ny all-time-high i mai. Likevel er den private risikoviljen fallende, og aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettosolgte aksjer for 300 millioner i mai. Det største nedsalget siden juli i fjor. 


 Vi ser et kraftig nedsalg i mai og dette skyldes flere årsaker. For det første er ikke børsen like billig lengre. Selskapene prises fundamentalt på et historisk snitt, og oppturen i markedene drives nå først og fremst av massiv pengetrykking og stimuli fra sentralbanker spesielt i USA og Japan, men også i Europa. Mange kunder har hatt en hyggelig avkastning det siste året. Når de nå i tillegg har mottatt utbytter i april og mai velger de å ta en pause fra markedet, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Skar peker i tillegg på at dette er en sesongtrend de har vært vant til å se de siste årene.

 Når det nærmer seg sommer ser vi ofte at eksponeringen og aktiviteten blant privatkundene reduseres. Dette skyldes for det meste praktiske grunner som at man kobler mer av og tar mer fri fra markedet, men også det faktum at vi nå er over i den historisk svakeste seksmåneders perioden på børs, og utgangspunktet for det nokså forslitte uttrykket ‘sell in may and stay away’, sier han. 

Private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 274.392 transaksjoner og omsatte aksjer for 10,4 milliarder i mai, noe som tilsvarer en markedsandel på 10 prosent av transaksjonene og 7,4 prosent av volumet på Oslo Børs. Sammenlignet med april, gjorde privatkunder 13,8 prosent færre transaksjoner og 9,7 prosent lavere volum i mai.

Det var spesielt olje og energi privatpersoner på børs vendte ryggen til i mai. Vanligvis er olje- og energiaksjer godt representert på listen over de mest kjøpte aksjene, men i mai er aksjer fra denne sektoren først og fremst å finne på listen over de mest nettosolgte aksjene. De to mest solgte aksjene i mai var Aker Solutions og Subsea 7, mens de to mest kjøpte aksjene var Yara og RCL.

 Vi ser at privatkunder reduserer sin eksponering i olje og energi til fordel for andre bransjer. Selv om oljeprisen har ligget flat i mai, så har den siden februar ligget i en fallende trend og er hittil i år ned over 8 prosent. Spesielt oljeservice var populært blant privatkundene i 2012, og vi vet at mange er relativt tungt eksponert mot sektoren. Både olje og oljeservice er blant de svakeste bransjene på børsen så langt i år, og den svake utviklingen bidrar til at kundene heller velger å veksle over til andre selskaper og bransjer, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 456,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.