2012-03-01

Privatpersoner sikret gevinst på sterk februarbørs

Oslo Børs fortsatte oppturen i februar og hovedindeksen la på seg over 7 prosent. Hittil i år har Oslo Børs steget 11,7 prosent. Den sterke børsutviklingen har fristet private aksjeinvestorer til å selge aksjer og høste gevinster viser månedsstatistikk fra Nordnet for februar. 


– Den positive børsutviklingen i desember og januar lokket private investorer tilbake til markedet. I februar nettsolgte privatpersoner derimot aksjer for 367 millioner. Til tross for nedsalget er min oppfatning at privatpersoner er mer positive og optimistiske med hensyn til aksjeinvesteringer enn på lenge. Salget i februar er nok heller drevet av troen på snarlig korreksjon i aksjemarkedet enn en fullstendig mistillit til markedet. Aksjemarkedet har steget kraftig siden slutten av november, og mange av de aktive som har fått med seg oppturen har tatt gevinster i påvente av en korreksjon, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

De fleste selskapene på Oslo Børs har rapportert resultater for fjerde kvartal i februar. Spekulasjon i forkant av en resultatrapport og reaksjoner på både positive og negative nyheter har drevet opp aktiviteten blant private investorer på børsen.

– Kvartalsrapportene tilfører markedet ny informasjon og dette leder til aktivitet i form av flere kjøp og salg. Sammenlignet med januar gjorde privatpersoner 15 prosent flere handler per dag i februar, sier Anders Skar i Nordnet.

Av alle aksjene på børsen var REC og Yara de to aksjene privatpersoner handlet mest i februar. Statoil Fuel & Retail og Marine Harvest var de to aksjene private aksjeinvestorer kjøpte mest, mens Statoil og Yara ble solgt mest.

– Både Statoil Fuel & Retail og Marine Harvest leverte skuffende tall i februar og ble straffet av markedet. Statoil og Yara leverte begge gode kvartalstall og steg nokså kraftig i forbindelse med dette. Trenden blant private aksjehandlere var ganske tydelig i februar; de har valgt å laste opp i aksjer som har skuffet markedet og falt på børsen, og solgt unna aksjer som har levert gode resultater og steget, sier Anders Skar i Nordnet.

For uten at privatpersoner selger aksjer peker Skar på en annen trend i handelsmønsteret som bekrefter at privatpersoner posisjonerer seg for en nedtur på børsen etter de siste måneders opptur.

– Handelen i de børsnoterte fondene Xact Bull og Bear sier noe om hvordan privatpersoner tror børsen vil utvikle seg den kommende tiden. I februar har privatpersoner kjøpt Xact Bear som tjener penger når børsen faller, mens de har solgt bull fondet som stiger når børsen stiger. Med bakgrunn i dette kan man trygt si at privatpersoner tror på en kortsiktig korreksjon på børsen, avslutter Anders Skar i Nordnet. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no


Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i feb. 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 410,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images