2006-09-01

Privatpersoners handel på Oslo Børs økte med 55% i august

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 292.747 transaksjoner i august, og handelsvolumet endte på 25,7 mrd. I juli i år var antall transaksjoner 188.807 og volumet var 16,1 mrd. Antall transaksjoner økte altså med 55% og volum med 59% sammenlignet med juli i år.

Sammenlignet med august ifjor er økningen i antall transaksjoner 9% og økningen i volum 12%. I august i fjor var sammenlignbare tall 267.665 transaksjoner og 22,8 mrd.

Internettmeglerne stod for 20,69% av antall transaksjoner og 6,77% av volumet på Oslo Børs i august i år. Nordnet er største megler på Oslo Børs i august i år med en markedsandel på 13,24% målt i antall transaksjoner.

”Vi kan trygt si at privatpersonene er tilbake på Oslo Børs etter en rolig juli måned. Vi merker større pågang fra nye kunder, og interessen for Oslo Børs har definitivt tatt seg opp igjen. Enkelte handelsdager er preget av store svingninger i enkeltaksjer som medfører at daytraderene er svært aktive, og vi kan slå fast at sommerferien er over”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

CanArgo og Int. Gold Exploration mest populære i august

CanArgo og Int. Gold Exploration var de mest populære enkeltaksjene i august med henholdsvis 36.542 og 30.093 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i august blant privatinvestorer var CanArgo, Int. Gold Exploration, Pan Fish, Altinex, DNO, Tomra, Crew Gold Corporation, Petrolia Drilling, Golden Ocean Group og Jinhui. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i august.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Aug-06
Nordnet 104 546 139 988 154 897 195 457 234 180 187 322
Netfonds 48 142 63 212 66 366 84 718 101 397 79 688
Skandiabanken 15 109 23 930 22 424 32 403 38 052 25 737

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006 Aug-06
Nordnet 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 13,86% 13,24%
Netfonds 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,00% 5,63%
Skandiabanken 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,25% 1,82%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06
Nordnet 14,46% 13,85% 12,99% 14,45% 13,74% 14,43% 13,21% 11,10% 13,24%
Netfonds 6,10% 6,08% 5,53% 6,27% 6,03% 6,27% 5,63% 5,12% 5,63%
Skandiabanken 2,23% 2,28% 2,12% 2,43% 2,32% 2,47% 1,92% 1,67% 1,82%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Des- Jan- Feb- Mar- Apr-
05 06 06 06 06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06
Nordnet 5,67% 4,72% 4,24% 5,03% 4,66% 5,54% 4,78% 4,18% 4,33%
Netfonds 2,56% 2,26% 2,06% 2,57% 2,40% 2,81% 2,31% 2,05% 2,05%
Skandiabanken 0,50% 0,43% 0,43% 0,52% 0,50% 0,60% 0,47% 0,39% 0,39%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner august
1 CanArgo 36 542
2 Int. Gold Exploration 30 093
3 Pan Fish 21 921
4 Altinex 16 417
5 DNO 16 321
6 Tomra 8 636
7 Crew Gold Corporation 7 987
8 Petrolia Drilling 7 522
9 Golden Ocean Group 5 594
10 Jinhui 5 392

Files