2011-06-01

Rally i Sevan og REC blant privatpersoner i mai.

Jungelordet ”Sell in may and stay away” levde opp til sitt rykte på en rød børsmåned med et fall i verdensindeksen på 2,4 %. Det ble også nedtur på Oslo Børs med et fall i hovedindeksen på 1,5 %. Privatpersoner har atter igjen inntatt en mer forsiktig holdning til aksjer, men har i mai kastet seg over taperaksjene REC og Sevan Marine.


Aksjemarkedet preges for tiden av problemene i Hellas og bekymring for veksten i verdensøkonomien. Dette bidrar til at mange investorer sitter på sidelinjen, noe som gir utslag i lave handelsvolumer. Det ble i mai gjort 3,5 millioner transaksjoner og omsatt aksjer for 270 milliarder på Oslo Børs. Privatpersoner i aksjemarkedet gjorde 350 tusen transaksjoner og omsatte aksjer for 19,7 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Bank og Skandiabanken i mai. Dette tilsvarer en markedsandel på 10 prosent målt i antall transaksjoner og 7,3 prosent målt i volum.

– Sammenlignet med april så ser vi økt aktivitet blant privatpersoner, noe som skyldes færre handelsdager i april. Sammenligner vi derimot med gjennomsnittet for 2010 eller hittil i 2011 så er aktiviteten langt lavere. Dette skyldes hovedsakelig redusert risikovilje og fallende volatilitet på Oslo Børs, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Den reduserte risikoviljen ga seg også utslag i et nettosalg av aksjer blant privatpersoner i mai. Det er tydelig at de private for tiden er usikre på retningen i aksjemarkedet. Hittil i år så har privatpersoner vekselvis nettokjøpt og nettosolgt aksjer. I april var det optimisme og de private kjøpte for 698 millioner. I mai er dette snudd til pessimisme igjen og de private har lastet ut aksjer for 417 millioner kroner.

– Det var mange som gikk inn markedet i april med håp om gode førstekvartalstall og en løsning på gjeldskrisen i Hellas. Kvartalstallene ble bare sånn passe, og gjeldskrisens klamme grep har nektet å gi slipp. Dette kombinert med fallende råvarepriser og bekymring for hva som skjer når sentralbanken i USA avslutter sine kvantitative lettelser bidrar til nettosalg i mai, sier Anders Skar.

Risikoviljen hos de private aksjeinvestorene er ikke bare på fallende front. De to mest handlede aksjene i mai var Sevan Marine og REC. Sevan Marine balanserer på randen av konkurs og REC sendte i løpet av måneden ut resultatvarsel. Ca hver femte private handel i mai var enten i REC eller Sevan Marine.

– Mye har handlet om REC og spesielt Sevan Marine i mai. Generelt reduserte privatpersoner risikoen mai, men de ekstreme kursfallene i REC og Sevan Marine har lokket till seg både risikoglade tradere og investorer. Traderne har spekulert i svingningene, mens investorene forsøker å bunnfiske REC og Sevan på all-time-low, sier Anders Skar.

Sevan Marine og REC er også på listen over de mest kjøpte aksjene i mai, men først på fjerde og femteplass. Den mest kjøpte aksjen i mai var Norsk Hydro, etterfulgt av Statoil og Marine Harvest. Yara skiller seg ut på listen over de mest solgte med et nettosalg på over 200 millioner. På plassene etter Yara finner vi Subsea 7, RCL, Telenor og PGS.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken Nettokjøp*
Mai10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 % -244
Juni 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 % -105
Juli 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 % -107
Aug. 10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 %   21
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 % -373
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 %   4
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3 556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
Feb. 11 3 486 572 6,48 % 2,84 % 0,95 % 1,81 %   -88
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
April 11 2 647 900 5,37 % 2,51 % 0,91 % 1,27 % 698
Mai 11 3 513 878 5,35 % 2,39 % 1,04 % 1,22 % -417
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner   
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken  
Mai10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %  
Juni 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %  
Juli 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %  
Aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %  
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %  
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %  
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %  
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %  
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %  
Feb. 11 325 494 202 4,94 % 2,55 % 1,17 % 1,03 %  
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %  
April 11 206 836 030 4,06 % 2,20 % 1,22 % 0,83 %  
Mai 11 270 311 920 3,32 % 1,91 % 1,29 % 0,75 %  

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mai.

  Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
  Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 Sevan Marine   34 330 Yara   -207 359 407 Norsk Hydro   82 786 554
2 REC   33 089 Subsea 7   -75 991 496 Statoil   71 055 617
3 Yara   29 591 RCL   -66 187 682 Marine Harvest   46 754 577
4 Norsk Hydro   19 599 Telenor   -59 004 019 Sevan Marine   42 694 112
5 RCL   13 115 PGS   -45 926 567 REC   41 368 239
6 Xact Derivat Bull   12 159 Maritime Ind Services   -45 555 035 Xact Derivat Bear   23 605 030
7 DnB NOR   12 089 Xact Derivat Bull   -35 033 486 Norske Skog   21 200 533
8 Marine Harvest   11 390 Songa Offshore   -29 977 184 DNO   21 109 524
9 DNO   10 360 Seadrill   -28 391 228 Storebrand   20 140 576
10 Statoil   10 202 Opera   -23 156 424 Sevan Drilling   16 583 519

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Files