2007-10-01

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september

Pressemelding 01.10.2007
Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 302.666
transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 35,8mrd. Dette
tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 5,9% sammenlignet med
september i fjor, da antall transaksjoner var 285.843 og volumet 28,8
mrd.

Internettmeglerne stod for 15,66% av antall transaksjoner og 6,29% av
volumet på Oslo Børs i september. Nordnet var største megler på Oslo
Børs i september med en markedsandel på 9,29% målt i antall
transaksjoner.

”Tørrbulk, olje, gull og fisk var mest populært for privatpersoner på
Oslo Børs i september, og det er fortsatt høy aktivitet når man ser på
antall handler. Uroen i kredittmarkedene bidrar til økt volatilitet også
på Oslo Børs, og blant annet daytraderne utnyttet de økte svingningene
til å ta kortsiktige posisjoner”, sier daglig leder Lars Thorstensen i
Nordnet Norge.

”Det er ingen tvil om at privatpersonene følger utviklingen for Golden
Ocean Group, som suverent topper listen over de mest populære aksjene
også i september”, sier Lars Thorstensen videre.

Golden Ocean Group suverent mest populær i september

Golden Ocean Group var den mest populære enkeltaksjen i september med
hele 48.070 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i september blant
privatinvestorer var Golden Ocean Group, REC, Crew Gold Corporation,
DNO, Marine Harvest, Global Geo Services, Statoil, Yara, Int. Gold
Exploration og Orkla. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall
transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i
september.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Sep-07
Nordnet 163 481 170 199 213 918 151 954 197 474 179 552
Netfonds 70 137 70 930 96 746 71 246 91 125 81 896
Skandiabanken 22 181 22 209 29 010 22 065 29 168 22 517
E-Trade* 12 000 18 701

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Sep-07
Nordnet 12,47% 11,50% 10,90% 9,18% 9,24% 9,29%
Netfonds 5,35% 4,79% 4,93% 4,30% 4,26% 4,24%
Skandiabanken 1,69% 1,50% 1,48% 1,33% 1,37% 1,16%
E-Trade 0,56% 0,97%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai- Jul- Aug-
Jan-07 Feb-07 Mar-07 07 07 Jun-07 07 07 Sep-07
Nordnet 11,52% 10,79% 10,37% 9,12% 9,18% 9,23% 9,36% 9,12% 9,29%
Netfonds 5,22% 4,84% 4,71% 4,16% 4,33% 4,38% 4,44% 4,16% 4,24%
Skandiabanken 1,53% 1,54% 1,36% 1,23% 1,33% 1,41% 1,58% 1,36% 1,16%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49% 0,97%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jan- Feb- Mar- Apr- Mai-
07 07 07 07 07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07
Nordnet 3,78% 3,71% 3,79% 3,15% 3,05% 3,52% 3,77% 4,00% 3,68%
Netfonds 1,76% 1,83% 1,94% 1,55% 1,49% 1,68% 1,88% 2,07% 1,84%
Skandiabanken 0,29% 0,35% 0,32% 0,27% 0,27% 0,31% 0,38% 0,33% 0,25%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24% 0,52%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner september
1 Golden Ocean Group 48 070
2 REC 18 370
3 Crew Gold Corporation 14 049
4 DNO 12 518
5 Marine Harvest 10 236
6 Global Geo Services 10 112
7 Statoil 9 013
8 Yara 8 565
9 Int. Gold Exploration 8 489
10 Orkla 8 226

Files