2020-12-01

Reisefeber blant Nordnets kunder

November måned står igjen som en av de bedre i historien for Oslo Børs. Med tre positive vaksinenyheter har vi i løpet av måneden fått en sterk sektorrotasjon mot sykliske aksjer. Dette har bidratt til fest på Oslo Børs. Dette har også Nordnets kunder fått med seg og fortsetter og vekte seg opp i aksjer.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 27,3 milliarder kroner i november og netto ble det kjøpt for 476 millioner kroner. SAS AB troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 169 millioner. NEL topper salgslisten, med et nettosalg på 132 millioner kroner.
 

  • SAS AB har i løpet av november måned vært den mest populære selskapet for alle Nordnets kunder i Norden. Kombinasjonen av positive vaksinenyheter og at Norwegian har søkt konkursbeskyttelse har bidratt til voldsom aktivitet i aksjekursen. I løpet av november har selskapet blitt tradet mest i norden
  • I løpet av november måned har våre kunder solgt unna selskaper som har steget mye så langt i 2020, for å vekte seg opp i selskaper som har falt mye siste tiden. Her kan man nevne selskaper som Pexip og Orkla .Dette er selskaper som i sum har gjort det veldig godt i 2020, men har i den siste tiden falt mye i lys av sektorrotasjonen mot sykliske aksjer, forteller Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.  

Børsmåneden november ble stort sett preget av de positive nyhetene rundt en coronavaksine. Både Pzeifer, BioNTech og Moderna har i løpet av måneden fortalt markedet at de har en vaksine som foreløpig har 95 prosent virkning. Samtidig er dette forsøk «kun» gitt til rundt 40 000 forsøkspersoner, men ut i fra disse testene er resultatet lovende. Dette ble tatt veldig godt imot fra markedet og har sendt verdens børser opp i håp om en snarlig tilbakegang til normalen. Ut ifra de siste prognosene snakkes det nå om at man kan starte et omfattende vaksinasjonsprogram tidlig i 2021, og dette har fått blant annet råvareprisene til å stige markant. Både olje, aluminium og kobber har steget i området 10-30 prosent. Dette har igjen bidratt til at selskaper som Norsk Hydro, Equinor, og Aker BP er opp tilsvarende som råvareprisene. Oslo Børs har som helhet tatt vaksinenyhetene til seg og sendt indeksen opp til pluss for året. November måned endte opp over 15 prosent, som er mye bedre enn sine europeiske og amerikanske konkurrenter. Dette har sammenheng med den store sykliske eksponeringen man får på Oslo Børs, og kommer økonomien tilbake i vekstmodus, vil etter alle solemerker denne trenden fortsette. Nå knyttes det stor spenning til om hvor tidlig man begynner å se resultater av vaksinasjonsprogrammet og således om verdensøkonomien overrasker positivt på de neste konjunkturmålingene.  

Selv om børsene har steget til nye rekordnoteringer i løpet av november måned, har realøkonomien fortsatt å slite. Vi ser fortsatt kraftige nedstigninger og smitteoppblomstring i de store hovedstedene i verden. Her kan man nevne at store metropoler som Paris, London og Berlin er i helt eller delvis lockdown. Her hjemme ser vi fortsatt kraftige nasjonale og lokale tiltak mot smitten. I følge verdens helseorganisasjon og øvrige myndigheter vil vi måtte holde på disse tiltakene helt, eller delvis inn i 2021. Samtidig ser gjerne aksjemarkedet seks måneder frem i tid og fortsatt positive nyheter i forhold til vaksinasjonsfremgangen vil være viktig for videre utvikling i markedet.

Øvrig legger Oslo Børs bak seg en meget sterk måned og endte opp over 15 prosent. Mye av oppgangen kan tilskrives oljeprisen som er opp over 26 prosent for november måned. Samtidig ser man at «grønne aksjer» fortsatt er i en positiv trend. Med innsettelsen av Joe Biden og «Green New Deal», vil nok dette fokuset også løftes høyt i perioden fremover også.

Nordnets kunder har i november måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i selskaper som vil profitere på økt aktivitet i verden. Her kan man trekke frem SAS AB, SalMar og Multiconsult.

  • Multiconsult er et selskap som tidligere har slitt med marginpress etter en lang rekke dårlige prosjekter. Etter en kraftig opprydning og ikke minst en satsning på fornybare prosjekter, spesielt innen byutvikling har selskapet steget kraftig i løpet av 2020. I og med at selskapet ikke er en av de mest omtalte, har det fått relativt lite oppmerksomhet, til tross for å være opp over 80 prosent i år, forteller Nordnet Økonomen.
     

På salgstoppen troner Nel, DNB og Entra som de mest solgte aksjene i oktober måned.

  • Entra er åpenbart i spill i disse dager. Tidligere i november fikk vi vite at svenske SBB hadde bydd 130 kroner pluss aksjer for et eventuelt oppkjøp. Etter noen dager meldte svenske Castellum seg på, med et bud på 170 kroner aksjen. Foreløpig har en norske stat solgt sin eierandel til Castellum, mens folketrygdfondet har sagt nei til begge bud. Dette har bidratt til en god kursoppgang for Entra aksjen i november måned, og således har gjort at våre kunder har valgt å ta en gevinst på dette, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.

Mest kjøpte aksjer

Selskap Kjøp i kroner
SAS AB 169 124 766
Orkla 53 940 732
SalMar 49 802 451
Multiconsult 38 340 554
Pexip Holding 36 973 140
Telenor 34 636 227
SpareBank 1 SMN 32 899 341
IDEX Biometrics 30 488 855
Norwegian Air Shuttle 30 446 703
Lerøy Seafood Group 29 525 456

Mest solgte aksjer
 

Selskap Salg i kroner
NEL -132 576 178
DNB -120 153 976
Entra -72 222 590
Equinor -60 471 733
Storebrand -59 138 216
Norwegian Finans Holding -55 380 866
Mowi -48 773 705
Europris -42 472 620
Norsk Hydro -34 398 417
Golden Ocean Group -30 096 308

Mest omsatte aksjer

Selskap Omsatt i kroner
SAS AB 1 772 072 513
NEL 1 354 771 467
Aker BP 999 816 890
Kongsberg Automotive 904 734 030
Equinor 810 231 553
Scandic Hotels Group AB 751 934 494
REC Silicon 647 993 163
Norsk Hydro 574 307 638
Aker Offshore Wind 543 740 792
DNB 530 419 347

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.