2022-01-05

Rekordavkastning og rekordkjøp blant fondskundene i 2021

2021 ble et fantastisk år for de fleste aksjefondskunder. Et globalt indeksfond steg ca 26 prosent i 2021, mens et norsk indeksfond var opp 23 prosent. Nordnets fondskunder kjøpte aksjefond for 112 millioner kroner i desember, og mesteparten gikk inn i nettopp globale indeksfond.

Nordnets kunder nettokjøpte fond for 92 millioner kroner i desember. Aksjefond ble nettokjøpt for 112 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 31 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 11 millioner.

– I 2021 nettokjøpte Nordnets kunder fond for knappe 6 milliarder kroner, hvor det aller meste er aksjefond. Det er rekord i Nordnet Norges historie, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han legger til at hele fondsmarkedet i Norge har vokst voldsomt under pandemien, men at Nordnet har vokst mer enn markedet.

(Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert i februar.)

Sterk desember på verdens børser

Verdensindeksen steg nye 4 prosent i desember, tross rekordhøy smitte og høye inflasjonstall. Den brede amerikanske S&P 500-indeksen nådde nok en ny all time high den 29. desember, en rekord som allerede ble slått første uken i januar.

– Utsiktene til at pandemien kan gå mot slutten med den nye og mildere omicron-varianten, positive selskapsnyheter og handlekraftige sentralbanker ser ut til å veie tyngre enn frykt for nedstengning og inflasjonsspiral, tror Sættem.

Globale indeksfond på kjøpstoppen

6 av de 10 mest kjøpte fondene i desember var indeksfond, og 3 av dem var globale indeksfond.

– Den samme tendensen ser vi i 2021-tallene under ett. Indeksfond, og da fortrinnsvis globale indeksfond, er på kjøpstoppen. Det er jeg glad for, sier spareøkonomen og utdyper:

– Sannsynligvis vil et globalt indeksfond gi høyere risikojustert avkastning på lang sikt enn en portefølje med aktive region- eller sektorfond, primært fordi indeksfondet har lavere kostnader.

Nordnets fondskunder liker også aktive fond med god historikk. På kjøpstoppen for desember – og for hele 2021 – finner vi Odin Eiendom, et aksjefond som investerer i nordiske eiendomsselskaper. Fondet ligger på avkastningstoppen blant norske og nordiske aksjefond i 2021 med en avkastning på hele 50 prosent. Fondet har også en sterk langsiktig avkastning med hele 29 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år og 25 prosent siste 10 år.

Fornybarfond og teknologifond på salgstoppen

På salgstoppen i desember finner vi 6 teknologifond og 2 fornybarfond.

– Den globale teknologisektoren, målt ved MSCI World Technology Index, ga ca 30 prosent avkastning i 2021, altså noe bedre enn verdensindeksen. En del populære aktive teknologifond ga imidlertid svak avkastning i 2021 og har derfor blitt solgt i desember. Dette gjelder blant andre BGF Next Generation Technology og Öhman Global Growth, forklarer Sættem.

Han legger til at Nordnet Indeksfond Teknologi, som nettopp følger MSCI World Technology Index, er blant de 10 mest kjøpte fondene i 2021, og har gitt en avkastning målt i norske kroner på 30 prosent siden lanseringen i mai 2021.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I DESEMBER:

NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND NORGE
DNB GLOBAL INDEKS
NORDNET INDEKSFOND USA
KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR
ODIN EIENDOM
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
SKAGEN GLOBAL
TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I DESEMBER:

HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
DNB TEKNOLOGI
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
HEIMDAL HØYRENTE
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
THEMATICA FUTURE MOBILITY
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY
FRANKLIN TECHNOLOGY
FIRST GLOBAL FOKUS

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.