2009-01-05

Rekordhøy aktivitet blant småsparerne på Oslo Børs i 2008

”Det har vært et børsår utenom det vanlige, også for privatpersoner på
Oslo Børs. Til tross for ekstreme svingninger, enorm usikkerhet og en
nedgang på Oslo Børs på over 50 %, så vi i 2008 for første gang på flere
år at antallet private aksjonærer øker. Småsparerne har benyttet det
store kursfallet i 2008 til å kjøpe billigere aksjer, og vi kan som en
følge av dette også se at privatpersoners eierandel på Oslo Børs har
økt. I 2008 fikk myten om at privatpersoner kjøper på topp og selger på
bunn seg et skikkelig skudd for baugen”, sier daglig leder Anders Skar i
Nordnet Bank.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 6 254
188 transaksjoner i 2008 og handelsvolumet endte på 478,7 mrd.
Internettmeglerne stod for 18,56 % av antallet transaksjoner og 9,83 %
av volumet på Oslo Børs i 2008. Nordnet var største megler på Oslo Børs
i 2008 med en markedsandel på 10,03 % målt i antall transaksjoner.

Kraftig økning i aktiviteten blant nettmeglerne
”Privatpersoner har aldri noensinne tidligere vært så aktive på børsen
som i 2008. Hovedårsaken til dette er selvfølgelig den ekstreme
volatiliteten vi har vært vitne til, og dette har ført til at de mest
aktive og kortsiktige, som jo lever av kortsiktige svingninger, har økt
sitt aktivitetsnivå kraftig”, sier Skar.

Sammenlignet med 2007 har de rene nettmeglerne en økning i antall
transaksjoner på 66,19 % og en økning i volum på 22,49 %. I 2007 gjorde
Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken 3.763.265 transaksjoner og
390,8 mrd i volum. Privatpersoner som handler aksjer over internett gjør
ofte mange og små handler. Nettmeglere, som først og fremst har
privatpersoner som kunder, har derfor i lang tid dominert listene over
meglerhus med flest transaksjoner på Oslo Børs. Nordnet som har flest
privatkunder i Norge var største meglerhus målt i antall transaksjoner
både i 2006 og 2007. I 2007 var Nordnet ellevte største megler målt i
volum, mens de i 2008 kapret femteplassen. I november 2008 var Nordnet,
som første nettmegler noensinne, også største megler på Oslo Børs målt i
volum.

”Mens vi så en drastisk reduksjon i omsetningen på Oslo Børs, og i
aktiviteten blant de tradisjonelle og utenlandske aktørene, holdt
privatpersonene koken i 2008. I september, oktober, november og desember
når Oslo Børs falt som mest benyttet privatpersoner faktisk muligheten
til å kjøpe aksjer. Bra kundetilstrømning og høy aktivitet blant
eksisterende kunder bidrar til at vi øker på volumsiden til tross for at
verdiene på børsen er halvvert”, forklarer Skar.

REC, Yara og Golden Ocean Group mest populære blant privatpersoner i
2008

Tabell: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
(Kilde: Oslo Børs og Nordnet)

Antall transaksjoner 2008 Mest populære aksje pr måned
1 REC 684.862 2008
2 Yara 511.162 1 Januar Golden Ocean
3 Golden Ocean Group 458.107 Group
4 DNO 324.752 2 Februar REC
5 StatoilHydro 311.512 3 Mars Golden Ocean
6 Seadrill 232.076 Group
7 Xact Derivat Bear 215.950 4 April REC
8 Questerre 200.549 5 Mai Golden Ocean
9 Xact Derivat Bull 194.730 Group
10 Orkla 173.370 6 Juni REC
7 Juli Yara
8 August Yara
9 September Yara
10 Oktober Yara
11 November REC
12 Desember REC

”Sol, gjødsel og tørrlast dominerer listen over de mest populære aksjene
i 2008. Ser vi på året som helhet var REC soleklar favoritt med 684.862
transaksjoner. REC var i tillegg den mest populære aksjen blant
privatpersoner i februar, april, juni, november og desember. Golden
Ocean Group toppet listen over de mest populære aksjene i januar, mars
og mai, mens Yara var et yndet investeringsobjekt i juli, august,
september og oktober”, forteller Nordnet-sjef Anders Skar.

Tabell: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne (Kilde:
Oslo Børs og Nordnet).

Nettokjøpt i 2008 Nettosolgt i 2008
1 REC 386.530.642 1 StatoilHydro 338.423.712
2 Orkla 354.432.557 2 Awilco 134.718.250
Xact Derivat 320.680.620 3 Frontline 127.887.908
3 Bull 4 Fast 117.960.774
4 Yara 303.671.551 5 Scorpion Offshore 105.099.603
5 Telenor 231.954.527 6 Fred Olsen Energy 73.617.683
6 Sevan Marine 208.411.864 7 GGS 67.212.365
7 Norsk Hydro 192.942.988 8 Ocean Rig 65.014.960
8 PGS 189.150.106 Marine 57.982.375
9 Seadrill 171.982.458 9 Harvest
10 Crew Gold 162.106.064 10 Ementor 48.358.288

”Vi ser en tydelig tendens til at privatpersoner har valgt bort usikre
vekstselskaper, og heller satset sparepengene på større verdiaksjer som
har falt mye i verdi i 2008. Usikkerhet rundt, og en sterkt fallende
oljepris, har også bidratt til at privatpersoner har solgt seg ned i
olje- og energisektoren”, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs. For ytterligere informasjon, kontakt:
Tonje Finnebråten, Markedssjef Nordnet Norge, +47 23333014, +47 41 203
491, tonje.finnebraaten@nordnet.no

Files