2021-01-03

Rekordkjøp av aksjefond – igjen

Desember bød på nye rekordnoteringer både på Oslo Børs og i USA. Nordnets fondskunder kjøpte aksjefond for nesten en milliard kroner i julemåneden, som også er nær rekord.

Verdens aksjemarkeder fortsatte oppgangen i desember, tross smitteoppblomstring og delvis nedstegning i mange land. 

– Aksjemarkedet er i sin natur fremadskuende, og legger tydeligvis større vekt på positive nyheter om at vaksinene rulles ut i raskt tempo og at vi går mot en normal hverdag igjen, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nordnets privatkunder har tro på videre børsoppgang, skal man tolke desemberstatistikken. Kundene nettokjøpte fond for 1.009 millioner kroner i årets siste måned. Aksjefond ble nettokjøpt for 996 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 18 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner.

– Dette er den nest beste måneden for fondskjøp i Nordnets historie i Norge, kun slått av foregående måned, uttaler spareøkonomen. 

Globale indeksfond steg 14 prosent i 2020

Verdensindeksen steg med hele 4 prosent i desember, og var opp 14 prosent totalt i 2020. Oslo Børs fikk også en god avslutning på året, og endte med en oppgang på rundt 4 prosent.

– Norske fondskunder med et globalt indeksfond fikk altså hele 14 prosent avkastning i coronaåret. Det er smått utrolig, sier spareøkonomen.

USA er den regionen som har gjort det best i 2020, mens de europeiske børsene har hatt et relativt svakt år, trukket ned av børsene i London og Madrid. Lyspunktet i Europa er Norden, som har blitt løftet av en sterk dansk børs i 2020.  

Grønne fond med over 100 prosent avkastning på kjøpstoppen

3 av de 10 mest kjøpte fondene i desember er grønne fond. Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi er nok en gang de to mest kjøpte fondene, som begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft. 

– Begge disse fondene har nytt godt av reprisingen av fornybar-sektoren i år. Det er sjelden at aksjefond stiger med over 100 prosent på ett år, men det er tilfellet for både Storebrand Fornybar Energi og Handelsbanken Bærekraftig Energi, sier Sættem. 

Han forteller videre at han har stor tro på fornybarsektoren fremover, selv om den er høyt priset i dag. Reguleringer fra stater verden over vil føre til høy vekst i fornybarsektoren i mange år fremover.

– Men husk på at et fond eller en sektor som har steget med 100 prosent på ett år, også har stor fallhøyde. Slike spisse bransjefond bør være krydder i en diversifisert portefølje, hvor globale indeksfond bør utgjøre fundamentet, understreker han. 

Odin Eiendom og DNB Health Care på salgstoppen

På salgstoppen ligger Odin Eiendom og DNB Health Care, dog med mindre volum enn fondene på kjøpstoppen. 

– Odin Eiendom byttet forvalter i sommer, noe som ofte er et salgssignal, siden det tar tid for en ny forvalter å komme inn i jobben. DNB Health Care har levert mindreavkastning mot referanseindeksen de to siste årene, og det gjør nok en del andelseiere utålmodige, forklarer Sættem.

  TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I DESEMBER:

STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI 
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
THEMATICA GLOBAL BATTERY & ELECTRIC VEHICLES FUND
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
DNB MILJØINVEST
MSDW INVF US GROWTH FUND
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
ÖHMAN GLOBAL GROWTH

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I DESEMBER:

ODIN EIENDOM
DNB HEALTH CARE
KLP STATSOBLIGASJON
NORDNET SMART 15  
HOLBERG GLOBAL
SKAGEN GLOBAL
LANDKREDITT HØYRENTE
DNB  AKTIV RENTE
FORTE TRØNDER
DNB FUND ASIAN SMALL CAP
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.