2020-07-24

Rekordresultat för Nordnet under andra kvartalet

Idag publicerar Nordnet sin delårsrapport för perioden januari-juni 2020. Hela rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com

–   Vi kan visa på det bästa finansiella resultatet i Nordnets historia, och når nya rekordnivåer för handelsaktivitet, antal kunder och sparkapital. Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder och medarbetare som har gjort detta möjligt. Spararnas förtroende är något vi måste förtjäna varje dag, och vi kommer att fortsätta arbeta hårt med att uppdatera våra gränssnitt, lansera nya produkter, och erbjuda hög service och stabilitet, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnet hade under kvartalet intäkter på 650 miljoner kronor, vilket är 75 procent högre än samma period förra året. Med en kostnadsnivå som minskat 3 procent till 281 miljoner, nås ett rekordresultat före skatt på 369 miljoner kronor.

–   Vi har ett antal intensiva och speciella månader bakom oss, som ur ett Nordnetperspektiv har visat på styrkan i vår affär. Våra digitala gränssnitt upplevs lättillgängliga i tider av begränsad rörlighet och social distansering. Och skalbarheten i vår affärsmodell gör att de ökade intäkterna landar på sista raden och bidrar till ett fantastiskt resultat, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnet har nu 1 070 000 kunder, och kundtillväxten det senaste året är 25 procent. Sparkapitalet uppgår till 425 miljarder, och nettosparandet under kvartalet var 13,4 miljarder. Nordnets totala utlåning är nu 16,2 miljarder, där volymerna inom bolån det senaste året har vuxit med 24 procent.

–   Vår ambition är att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar. Det handlar såväl om hur vår digitala butik är uppbyggd som vad som finns på hyllorna. Under kvartalet har vi bland annat förstärkt vårt fonderbjudande på flera fronter. Vi har implementerat ESG-data för ETF:er, vilket gör det möjligt att spara hållbart i börshandlade fonder, och i slutet av juni lanserade vi fyra internationella indexfonder i eget namn, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Närmare 67 000 nya kunder under kvartalet, och nu totalt 1 070 000 sparare hos Nordnet
  • Kundtillväxt på 25 procent de senaste tolv månaderna
  • Rekordhög handelsaktivitet – 14,5 miljoner affärer under kvartalet
  • Högt nettosparande och positiv börs ger ny rekordnivå för sparkapitalet på 425 miljarder
  • Lansering av fyra egna internationella indexfonder och hållbarhetsdata för ETF:er

Resultatet i korthet april-juni 2020 (april-juni 2019)

  • Intäkterna ökade med 75 procent och uppgår till 650,3 (371,2) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 349 procent till 369,1 (82,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 311 procent och uppgick till 301,9 (73,4) MSEK
  • Kundbasen ökade med 66 800 kunder under kvartalet
  • Nettosparandet uppgick till 13,4 (2,4) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef 
0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.