2021-07-16

Rekordutbetalning från Nordnets aktielåneprogram

Återbäringen från Nordnets aktielåneprogram för andra kvartalet blir rekordstor. Idag utbetalas 16,9 miljoner kronor till deltagarna i programmet.

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde för aktiespararna, och det här kvartalet kan vi glädjande nog göra en rekordutbetalning på närmare 17 miljoner kronor. Samtidigt spränger vi hundramiljonersvallen i sammanlagd återbetalning. Sedan programmet startade i slutet av 2018 har det gett en total återbäring till de svenska spararna på 109 miljoner kronor, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut de aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.

– Liksom tidigare är flygbolaget Norwegian etta över de aktier som har gett mest ersättning under kvartalet. I övrigt utmanas värderingarna för bolag verksamma inom hållbarhetssektorn samt läkemedel, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under andra kvartalet 2021 är följande:

  • Norwegian
  • Humble Group
  • Soltech Energy
  • Oasmia
  • Minesto
  • Cell Impact
  • Lyko
  • Sivers Semiconductors
  • Diamyd
  • Crunchfish

– Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning på aktier utöver värdeuppgång och utdelning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder. Ett bra exempel på hur vi på Nordnet demokratiserar sparande och investeringar, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775