2023-01-16

Rekordutbetalning i Nordnets aktielåneprogram

Idag utbetalas återbäringen från Nordnets aktielåneprogram avseende fjärde kvartalet 2022. Den totala summan som återbetalas till spararna uppgår till 20,6 miljoner kronor vilket är den högsta kvartalssumma som utbetalats.

Under fjärde kvartalet gjorde börsen en stark återhämtning vilket ökar återbäringen från aktielåneprogrammet. Spararna på Nordnet får idag dela på drygt 20,6 miljoner vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Största bidragsgivare under kvartalet är SBB, SAS och Embracer.

– SBB är överlägsen etta på listan över de aktier som har gett mest i ersättning under kvartalet. Aktien är en av de mest blankade på börsen, och det finns en skepsis bland investerare kring värderingen samt hållbarheten i bolagets affärsmodell i ett högre ränteläge. Samtidigt har aktien haft en stark kursuppgång under fjärde kvartalet och stigit med 60 procent, vilket betyder att de sparare som äger SBB hos Nordnet kan glädja sig åt såväl höga intäkter från aktielåneprogrammet som en fantastisk kursutveckling, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Nordnets aktielåneprogram omfattar kunder som sparar i aktier på kapitalförsäkring, tjänstepension eller privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut aktier på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Sedan starten för fyra år sedan har Nordnets kunder i Sverige fått dela på mer än 220 miljoner kronor inom ramen för aktielåneprogrammet. Programmet har även belönats med Privata Affärers utmärkelse ”Årets Sparinnovation”.

– Ersättningen från vårt aktielåneprogram fungerar som en tredje typ av värdegenerering från investeringar i aktier. Utöver potentiell värdeuppgång samt utdelning får Nordnets kunder genom aktielåneprogrammet en avkastning som tidigare varit förbehållen så kallade professionella aktörer, som till exempel pensionsförvaltare, fonder och investmentbanker, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under fjärde kvartalet 2022 är följande:

 • SBB
 • SAS
 • Embracer
 • Soltech
 • Calliditas
 • Synact
 • Storytel
 • H&M
 • Smart Eye
 • Humble Group
 • För mer information, kontakta:
  Johan Tidestad, Kommunikationschef
  johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775