2007-08-01

Rekordvarmt på Oslo Børs for privatpersoner i juli

Handelen hos aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på
293.886transaksjoner i juli og handelsvolumet endte på 26,5 mrd. Dette
tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 55,6% sammenlignet med
juli i fjor, da antall transaksjoner var 188.807 og volumet 16,1 mrd. I
juni i år var sammenlignbare tall 275.511transaksjoner og 27,9 mrd. i
volum.

Internettmeglerne stod for 15,62% av antall transaksjoner og 6,12% av
volumet på Oslo Børs i juli. Nordnet er største megler på Oslo Børs i
juli med en markedsandel på 9,36% målt i antall transaksjoner.

”Det er ingen tvil om at en rekke privatinvestorer har brukt mer tid på
børsen i sommer enn tidligere år og aldri har privatinvestorene
gjennomført så mange transaksjoner i juli måned. En del av forklaringen
til den høye aktiviteten er utvilsomt både nye rekorder og en kraftig
korreksjon på Oslo Børs, samtidig som en del selskaper har levert
resultatrapporter”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

”Blant de mest populære aksjene så seiler Golden Ocean Group til topps
for første gang i år, samtidig som REC og DNO fortsatt er høyt oppe”,
sier Lars Thorstensen videre.

Golden Ocean Group og REC mest populære i juli

Golden Ocean Group og REC var de mest populære enkeltaksjene i juli med
henholdsvis 22.686 og 13.689 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i juli blant privatinvestorer var Golden Ocean Group, REC, DNO,
Simtronics, Aker Yards, CanArgo, Global Geo Services, Fast Search &
Transfer, Marine Harvest og Yara. Se vedlagte tabeller for oversikt over
antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i
juli.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Juli-07
Nordnet 234 180 163 481 170 199 213 918 151 954 176 134
Netfonds 101 397 70 137 70 930 96 746 71 246 83 442
Skandiabanken 38 052 22 181 22 209 29 010 22 065 29 771
E-Trade* 4 539

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Juli-07
Nordnet 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 9,18% 9,36%
Netfonds 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,30% 4,44%
Skandiabanken 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,33% 1,58%
E-Trade 0,24%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai- Jun- Jul-
Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 07 07 07 07
Nordnet 11,64% 10,91% 11,52% 10,79% 10,37% 9,12% 9,18% 9,23% 9,36%
Netfonds 4,82% 4,68% 5,22% 4,84% 4,71% 4,16% 4,33% 4,38% 4,44%
Skandiabanken 1,51% 1,60% 1,53% 1,54% 1,36% 1,23% 1,33% 1,41% 1,58%
E-Trade 0,11% 0,24%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Nov- Des- Jan- Feb- Mar-
06 06 07 07 07 Apr-07 Mai-07 Jun-07 Jul-07
Nordnet 4,06% 3,54% 3,78% 3,71% 3,79% 3,15% 3,05% 3,52% 3,77%
Netfonds 1,77% 1,54% 1,76% 1,83% 1,94% 1,55% 1,49% 1,68% 1,88%
Skandiabanken 0,31% 0,33% 0,29% 0,35% 0,32% 0,27% 0,27% 0,31% 0,38%
E-Trade 0,03% 0,09%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juli
1 Golden Ocean Group 22 686
2 REC 13 689
3 DNO 12 650
4 Simtronics 12 401
5 Aker Yards 12 301
6 CanArgo 11 148
7 Global Geo Services 10 977
8 Fast Search & Transfer 9 376
9 Marine Harvest 9 061
10 Yara 8 507

Files