2022-08-30

Riksdagsmajoritet för förbättrat investeringssparkonto

Ur ett spararperspektiv har ISK seglat upp som en nyckelfråga i riksdagsvalet 2022. Nordnet har under den gångna veckan mött de politiska partierna för att pejla in deras ståndpunkter kring Sveriges populäraste sparform.

Nordnets sparekonom Frida Bratt har i veckan pratat ISK med sex partiers ekonomisk-politiska talespersoner: Max Elger (S), Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Martin Ådahl (C), Jakob Forssmed (KD) och Mats Persson (L). Under veckan kommer mötena att publiceras i Nordnets kanaler i sociala medier, och spararna kommer kunna ta del av korta klipp där respektive parti tydligt redogör för om och i så fall hur man vill förändra ISK.

– Hur de politiska partierna ser på ISK är viktig konsumentinformation för den målgrupp vi vänder oss till, spararna. Inför valet vill vi därför förmedla partiernas åsikter på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Via Nordnets kanaler i sociala medier kommer spararna under veckan via korta videoklipp kunna se och höra hur partierna vill förändra ISK framåt, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Efter att ha mött politikerna sammanfattar Nordnets sparekonom Frida Bratt läget till följande:

– Jag kan med glädje konstatera att det finns en riksdagsmajoritet för ett ännu bättre ISK. Hela fyra partier har förslag på att förbättra ISK, och tillsammans har de i nuläget 182 mandat. Socialdemokraterna vill låta ISK vara som det är, och har därmed har begravt planerna på ett tak på sparformen. Kristdemokraterna vill inte ändra de ekonomiska förutsättningarna i ISK men öka flexibiliteten vid teckning i nyemissioner. Och så finns det två partier, V och MP, som på olika sätt vill begränsa ISK, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Bland Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet är viljan att förbättra ISK stor.

– Min bild är att det finns en stor förståelse bland politikerna vilken nytta ISK har gjort och med rätt förutsättningar kan fortsätta göra. Dessa partier utgör en majoritet med sina 182 mandat tillsammans, konstaterar Frida Bratt.

Moderaterna vill sänka skatten och rulla tillbaka de skattehöjningar som nuvarande regering har infört. Det vill även Sverigedemokraterna göra. Centerpartiet och Liberalerna vill båda göra de första 300 000 kronorna på ISK skattefria.

– Ett ”startpaket” i form av skattefrihet för de första sparkronorna är ett utmärkt sätt att attrahera nya grupper att starta ett sparande. Börs och sparande ska givetvis inte vara förbehållet de redan förmögna. Istället bör samhället fokusera på hur ännu fler kan dra nytta av den avkastning börsen kan ge över tid. Och då är en morot i form av skattefrihet alldeles utmärkt och ger ett signalvärde – att ett eget sparande är viktigt, säger Frida Bratt.

– Vänsterpartiet vill ha en maximal insättningsgräns på ISK, men har höjt det föreslagna taket från 1 till 2 miljoner kronor. Det visar på att det även bland de som vill begränsa ISK finns en förståelse för sparformens utbreddhet bland vanliga sparare, säger Frida Bratt.

Miljöpartiet har i dagsläget inga förslag på att förändra ISK, men har meddelat att man under nästa mandatperiod vill öka progressiviteten i kapitalskatterna, vilket skulle kunna påverka ISK.

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.