2014-04-30

Riskfylld aktiespekulation i Scania bland privatspararna

Närmast oförändrade kurser är det som bäst beskriver Stockholmsbörsens utveckling under april. Detsamma gäller för de flesta viktiga börser i världen, med undantag för Tokyo, Moskva och amerikanska Nasdaq-börsen som haft en mer negativ utveckling. Omsättningen på Stockholmsbörsen var väsentligt lägre än månaden innan, vilket är ovanligt eftersom den rapporttunga april-månaden brukar innebära fler och större affärer. 


Bland Nordnets svenska privatsparare märktes även en lägre aktivitetsnivå. Antalet kunder som gjorde minst en affär sjönk med ca fem procent jämfört med månaden innan, jämfört med året innan var det däremot en ökning med över tio procent. Någon större optimism syns heller inte bland spararna eftersom köpen och försäljningarna av aktier balanserar varandra räknat både i volym och antal kunder.

 Osäkerheten kring Scania-budet har inte skrämt spararna. Många har spekulerat i att budet skulle gå igenom och har köpt på sig aktier i förhoppning om att kunna sälja till VW för 200 kr. Att investera på det sättet är mycket riskfyllt eftersom uppsidan begränsades till som mest 15 procent, medan nedsidan ofta kan vara dubbelt så stor i ett kortsiktigt perspektiv, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

 Den överraskande starka rapporten från Electrolux utlöste stora försäljningar från spararna. Aktien närmar sig nu sin historiska högstanivå även om vinsten först förväntas slå rekord i början av 2016, enligt SME Direkts analytikersammanställning. Electrolux är ett bra exempel på att aktiemarkanden idag står beredd att betala för avlägsna förväntade vinster, fortsätter Mårder. 

 Förra månaden köpte spararna enorma mängder Getinge-aktier efter vinstvarningen som ledde till kurskollaps. Men redan efter några veckor började säljtrycket tillta, kanske till följd av att allt mer information om bolagets omfattande problem kablas ut. De flesta som lämnat aktien har gjort det med en obetydlig förlust. Att spekulera i en aktie där osäkerheten för tillfället är hög är sällan en långsiktig vinnarstrategi, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier
HENNES & MAURITZ B ELECTROLUX B
SCANIA B GETINGE B
AFRICAN OIL CORP LUNDIN MINING
ERICSSON B VOLVO B
INVESTOR B SANDVIK
AXIS ASTRAZENECA
LUCARA DIAMOND LUNDIN PETROLEUM
ABB HEMFOSA
KINNEVIK ELEKTA B

 Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under april.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,200 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.