2018-11-14

Robotrådgivning med multi asset-fond

For første gang får vanlige norske sparere tilgang til forvaltningsløsninger som tidligere har vært forbeholdt proffene. – Vi ønsker med dette å utfordre de tradisjonelle rådgivnings- og forvaltningsmiljøene, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

I dag presenterer Nordnet sin nye spare-robot og sin nye spareløsning «Smarte Porteføljer». Konseptet bygger på moderne kapitalforvaltning i samarbeid med den internasjonale investeringsbanken, J.P. Morgan, i kombinasjon med en digital rådgivningsmodell utviklet av Nordnet.

– Med «Smarte Porteføljer» vil vi gi norske sparere et moderne produkt som gjenspeiler de siste trendene innenfor kapitalforvaltning, og tilgang til en type forvaltning som tidligere ikke har vært tilgjengelig for vanlige norske sparere, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Fundamentet i Nordnets nye «Smarte Porteføljer» er tre UCITS-fond med ulik risiko – Nordnet Smart 5, 10 og 15, der tallet angir volatiliteten, eller standardavviket, i porteføljene. Jo høyere tall, desto høyere svingninger og risiko – og desto høyere forventet avkastning.

Før du kan investere i Nordnet Smarte Porteføljer må du digitalt besvare spørsmål knyttet til blant annet finansiell kunnskap, erfaring, risikovilje og sparehorisont.

Multi asset-fond med konstant risiko

I stedet for å anbefale en portefølje med en statisk fordeling mellom aksjer og renter, så får kunden et anbefalt risikonivå. Andelen aksjer, renter og andre aktiva varierer med markedsforholdene, slik at risikoen i porteføljen er konstant.  

Store institusjonelle kunder som for eksempel pensjonskasser benytter ofte samme metodikk.  I USA har Bridgewater Associates og hedgefund-guru Ray Dalio blitt kjent for sine «allværsfond» og «risk parity-forvaltning», som baserer seg på de samme prinsippene som Nordnets nye smarte porteføljer.

Byggeklossene i Nordnets nye multi asset-fond er 35 forskjellige indekser som følger fem ulike aktivaklasser: aksjer, råvarer, eiendom, statsobligasjoner og kredittobligasjoner. Dermed er diversifiseringen enda bedre enn et tradisjonelt kombinasjonsfond. Fondene styres etter et fastsatt volatilitetsmål og sikter mot en stabil risikoprofil ved å kontinuerlig fordele vektingen mellom de 35 indeksene, avhengig hvordan markedene utvikler seg.

– I et tradisjonelt kombinasjonsfond med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter styres i praksis all risiko av aksjedelen i porteføljen, fordi de trygge rentepapirene svinger så mye mindre enn aksjene. I Nordnet Smarte Porteføljer ønsker vi et tilnærmet like stort bidrag til risiko fra renter og andre lavrisikoaktiva som fra høyrisikoaktiva som aksjer. Dette løses ved bruk av gearing av lavrisikoaktivaene – som i praksis betyr bruk av derivater, sier Anders Skar, og fortsetter:

– Ved å systematisk og dynamisk vekte de ulike indeksene avhengig av volatilitet og markedsforhold og i tillegg geare renteeksponeringen, får du en mer balansert risiko og en høyere forventet risikojustert avkastning i porteføljen. Etter å ha svart på spørsmålene i den digitale prosessen kan kunden derfor lene seg tilbake – vi tar hånd om forvaltningen og at kunden alltid har sparing som er tilpasset sin risikoprofil, sier Anders Skar.

Dette er ifølge Nordnet-sjefen første gang norske sparere får tilgang til denne type sofistikerte forvaltningstjenester, og han forteller at dette er et ledd i at selskapet nå satser bredere.

– Nordnet kommer alltid til å ha ambisjoner om å være førstevalget for aktive kunder som selv ønsker å forvalte investeringene og sparingen sin. Med lansering av «Smarte Porteføljer» beveger vi oss inn på et nytt område hvor vi gjør jobben for kundene, og gir dem konkrete langsiktige investeringsanbefalinger. Dette gjør vi for å bredde målgruppen vår og gjøre Nordnet relevant for en større krets av sparere. Og ja, vi ønsker med dette å utfordre de tradisjonelle rådgivnings- og forvaltningsmiljøene, avslutter Skar.

Nordnet Smarte Porteføljer er registrert som UCITS-verdipapirfond, med daglig likviditet. Årlig forvaltningskostnad i fondene er avhengig av risikonivå: Smart 5: 0,79 %, Smart 10: 0,89 %, Smart 15: 0,99 %. Mer informasjon om Nordnet Smarte Porteføljer, inklusive svar på de vanligste spørsmålene, finner du her: http://www.nordnet.no/tjenester/investeringer/smarte-portefoljer.html

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.