2008-06-02

”Sell in may and go away” gjaldt ikke for privatpersoner på Oslo Børs i mai.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 461.466 transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 47,3 mrd. Internettmeglerne stod for 17,9% av antall transaksjoner, og 8,9% av volumet på Oslo Børs i mai. Nordnet var største megler på Oslo Børs i mai med en markedsandel på 9,5% målt i antall transaksjoner.

”Privatpersoner trosset børsmantraet ’sell in may and go away’ og har verken solgt unna aksjer eller forlatt Oslo Børs i mai. Privatpersoner som handlet aksjer via internett har netto-kjøpt aksjer i mai, og var i tillegg svært aktive i markedet. Rekordhøy oljepris og avtagende uro i finansmarkedet bidro både til positiv avkastning på Oslo Børs og høy aktivitet blant privatpersoner. Antall transaksjoner i mai lå på samme høye nivå som april, men sammenligner vi med mai i fjor ser vi en økning i antall transaksjoner på 76%”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.
GOGL og DNO mest populære aksjer blant privatpersoner i mai

Golden Ocean Group og DNO var de mest populære enkeltaksjene i mai med henholdsvis 36.310 og 33.557 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i mai var Golden Ocean Group, DNO, REC, StatoilHydro, Questerre Energy Corporation, Yara, XACT Derivat Bear, Orkla, Marine Harvest og Funcom.

”Ser vi på hvilke aksjer privatpersoner har netto-kjøpt mest i mai, og som vi dermed kan si at privatpersoner har vært mest positive til, var dette StatoilHydro, Golden Ocean Group, REC, Funcom og Norse Energy Corporation”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

”De aksjene som privatpersoner på den andre siden har netto-solgt mest i mai, og som vi dermed kan si at privatpersoner har vært mest negativ til, var Yara, Orkla, Aker Solutions, Telenor og DnB NOR”, sier Skar videre.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest netto-kjøpt og netto-solgt i mai.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Mai-08
Nordnet 213 918 151 954 197 474 204 952 264 255 245 289
Netfonds 96 746 71 246 91 125 94 570 136 676 112 800
Skandiabanken 29 010 22 065 29 168 28 795 46 147 44 388
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 58 989

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni 2007.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Mai-08
Nordnet 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,51%
Netfonds 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 4,37%
Skandiabanken 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,72%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,29%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Sep- Okt- Nov- Des- Jan- Mars- April-
07 07 07 07 08 Feb-08 08 08 Mai-08
Nordnet 9,29% 8,63% 9,00% 8,68% 9,46% 10,12% 9,98% 9,67% 9,51%
Netfonds 4,24% 3,84% 4,09% 4,28% 4,95% 5,23% 5,06% 4,80% 4,37%
Skandiabanken 1,16% 1,17% 1,08% 1,54% 1,61% 1,74% 1,86% 1,57% 1,72%
E-Trade 0,97% 1,17% 1,02% 1,20% 1,29% 1,68% 2,17% 2,20% 2,29%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Sep- Okt- Nov- Des- Jan- Mars- April-
07 07 07 07 08 Feb-08 08 08 Mai-08
Nordnet 3,68% 3,38% 4,54% 3,77% 4,57% 4,86% 4,62% 4,14% 4,39%
Netfonds 1,84% 1,61% 2,09% 2,08% 2,71% 3,01% 2,78% 2,26% 2,45%
Skandiabanken 0,25% 0,26% 0,30% 0,38% 0,41% 0,49% 0,55% 0,43% 0,37%
E-Trade 0,52% 0,71% 0,52% 0,55% 0,88% 1,09% 1,34% 1,39% 1,70%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mai
1 Golden Ocean Group 36.310
2 DNO 33.557
3 REC 28.006
4 StatoilHydro 25.292
5 Questerre Energy Corp. 23.770
6 Yara 20.865
7 Xact Derivat Bear 20.030
8 Orkla 19.150
9 Marine Harvest 15.645
10 Funcom 15.526

Vedlegg 3: Mest netto kjøp/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Netto kjøpt i mai
1 StatoilHydro 100 837 362
2 Golden Ocean Group 76 300 243
3 REC 51 414 513
4 Funcom 50 153 290
5 Norse Energy Corp. 40 293 884

Netto solgt i mai
1 Yara -175 437 427
2 Orkla -47 229 828
3 Aker Solutions -24 901 243
4 Telenor -23 340 947
5 DnB NOR -21 332 577

Files