2009-10-01

September: Högt börstempo i hela Norden

September månad bjöd på hög aktivitet på Nordnets alla marknader. Totalt gjordes drygt 1,5 miljoner avslut bland Nordnets kunder, vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma månad förra året, och en ökning med 7 procent jämfört med augusti 2009. Statistiken inkluderar även avsluten hos den finska nätmäklaren eQ, som Nordnet förvärvade i juli.

I september gjordes 1 538 477 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 69 931 avslut per börsdag.

Förändring Förändring
Sep 2009 Sep 2008 ett år Aug 2009 en månad
Sverige 705 578 448 560 57,3% 650 870 8,4%
Norge 318 272 337 415 -5,7% 286 241 11,2%
Danmark 181 916 152 567 19,2% 194 981 -6,7%
Finland 113 688 96 161 18,2% 113 800 -0,1%
Finland 129 890 – – 105 819 22,7%
(eQ)
Tyskland 79 572 76 053 4,6% 76 878 3,5%
Luxemburg 9 561 9 574 -0,1% 10 489 -8,8%
Totalt 1 538 477 1 120 330 37,3% 1 439 078 6,9%
Snitt per 69 931 50 924 37,3% 68 528 2,0%
börsdag

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

På de nordiska börserna behöll Nordnet sin ledande ställning mätt i antal avslut i aktier, enligt preliminär statistik. Nordnet är största mäklare i Norge och Finland, näst störst i Sverige och tredje störst i Danmark.

– Den höga aktivitet vi såg under sommaren har fortsatt uppåt i september, och Nordnet stärker sin position på den nordiska marknaden. Efter förvärvet av eQ är vi nu största mäklare i antal avslut även i Finland, vilket tar oss närmare vår vision att bli Nordens ledande bank inom sparande, säger Nordnets kommunikationschef Jonas Burvall.

Mäklare Marknadsandel
1 Nordnet 10,3%
2 SEB Enskilda 8,2%
3 Avanza 5,4%
4 Credit Suisse 4,6%
5 Handelsbanken 4,5%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på
Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar.
Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef, 0766-27 97 55,
jonas.burvall@nordnet.se

Files