2011-10-03

September: Spararna fortsatt aktiva

Aktiviteten bland spararna var under september på fortsatt höga nivåer, men minskade jämfört med rekordmånaden augusti.


I september gjordes 1 427 748 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 64 898 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 395 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 35 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Sep. 2011 Sep. 2010 ett år Aug. 2011 en månad
Sverige 826 945 742 812 11,3% 1 067 751 -22,6%
Norge 234 816 217 102 8,2% 302 204 -22,3%
Danmark 127 561 150 736 -15,4% 188 527 -32,3%
Finland 238 426 179 177 33,1% 339 293 -29,7%
Totalt 1 427 748 1 289 827 10,7% 1 897 775 -24,8%
Snitt per börsdag 64 898 58 629 10,7% 82 512 -21,3%
Aktiva konton 395 000 347 000 13,8% 391 000 1,0%
Nettosparande (MSEK) 400 400 0,0% 1 200 -66,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

-Spararna hänger med i börssvängarna och är fortsatt aktiva i sina portföljer. Jämfört med augusti, då vi såg en rekordaktivitet, har dock antalet avslut minskat, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2011 kl 10.30 (CET).

Files