2008-10-01

September: Stormig börs gav rekordomsättning

De kraftiga svängningarna på aktiemarknaden under september månad ledde
till den näst högsta aktiviteten någonsin bland Nordnets kunder. Under
september spräckte antal avslut miljonvallen för andra gången i Nordnets
historia då 1 120 330 avslut genomfördes.

Aktiviteten hos Nordnets kunder ökade med 62,2 procent i september
jämfört med samma månad förra året, och med 46,5 procent jämfört med
augusti 2008. Under månaden gjordes 1 120 330 avslut i aktier, warranter
och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 50 924 avslut per börsdag.

”September har varit en stormig börsmånad och en tydlig trend är att
våra kunder ser över sina placeringar”, säger Nordnets VD Carl-Viggo
Östlund.

Nordnet Sept 2008 Sept 2007 Förändring Aug 2008* Förändring
ett år en månad
Sverige 448 560 257 760 74,0 % 301 000 49,0 %
Norge 337 415 188 238 79,3 % 211 040 59,9 %
Danmark 152 567 101 060 51,0 % 120 061 27,1 %
Finland 96 161 58 391 64,7 % 71 183 35,1 %
Tyskland 76 053 74 798 1,7 % 56 250 35,2 %
Luxemburg 9 574 10 492 – 8,8 % 5 258 82,1 %
Totalt 1 120 330 690 739 62,2% 764 792 46,5 %

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
September 2008 50 924
Augusti 2008* 36 419
September 2007 34 537

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

*Observera att uppgifterna för augusti 2008 har justerats sedan förra
månadens statistik.

Files