2018-08-20

Shareville når 200 000 medlemmar

Nordnets sociala nätverk för sparande och investeringar Shareville lanserades under hösten 2014, och har nu nått 200 000 medlemmar.

– Shareville har haft en fantastisk utveckling sedan vi lanserade tjänsten under 2014. Antalet influencers på plattformen är nu uppe i 200 000 och har ökat med 30 procent enbart det senaste året. Sociala media och sparande är en bra kombination, och på Shareville kan medlemmarna enkelt dela aktietips och investeringsidéer med varandra, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För konton på Shareville används ett rating-system med 0-3 stjärnor. Systemet premierar riskjusterad avkastning, mätt som sharpekvot. Den första stjärnan får alla som har positiv avkastning. Den andra stjärnan tilldelas de som presterar bättre än hälften av medlemmarna som har positiv avkastning, och den tredje stjärnan delas ut när portföljen tillhör den tiondel som har högst sharpekvot av de med positiv avkastning. För den senare gruppen har Nordnet tagit fram ett Shareville-index, som mäter avkastningen och sharpekvoten för alla portföljer som har tre stjärnor. Detta jämförs med det nordiska indexet OMX Nordic 120 GI, som speglar utvecklingen för de 120 största nordiska bolagen.

Det senaste tolv månaderna (augusti 2017-juli 2018) har de medlemmar på Shareville som har tre stjärnor genererat en avkastning på 49,5 procent till en sharpekvot på 4,8. Detta ska sättas i relation till den nordiska börsen som under samma period har en avkastning på 5,9 procent och en sharpekvot på 0,7.

– På Shareville finns några av Nordens absolut skickligaste privatsparare. Våra toppmedlemmar har det senaste året nått en avkastning på närmare 50 procent till en risk som är väsentligt lägre än börsen, vilket är otroligt imponerande. Jag uppmanar alla aktieintresserade privatpersoner att gå in och följa våra influencers, se vilka aktier de investerar i, och kanske till och med kopiera deras affärer, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Edström, PR-chef Nordnet
Tel: +46 70 421 84 66
E-post: henrik.edstrom@nordnet.se

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.