2014-05-08

Sijoitusosaamisesta ei kannata maksaa

Nordnetin tekemän rahastotutkimuksen mukaan korkeammat kulut eivät takaa parempaa tuottoa. Yli kahden prosentin hallinnointipalkkioita veloittaneet sijoitusrahastot painottuivat 10 vuoden riskikorjatussa tuottovertailussa häntäpäähän. Kaiken lisäksi kallein rahasto tuotti heikoimmin.


Nordnet vertaili kaikkien viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomeen sijoittaneiden rahastojen hallinnointipalkkioita niiden riskikorjattuun tuottoon, 1.3.2004–28.2.2014 väliseltä ajalta. Vertailussa halvimmat rahastot pärjäsivät hyvin.

Seuraavassa taulukossa on listattu kaikki, kymmenen vuotta markkinoilla olleet, Suomeen sijoittavat 16 rahastoa, näiden kasvu-osuuksien tuotot, riskit, Sharpen–luvut ja hallinnointipalkkiot. Rahastot on laitettu paremmuusjärjestykseen riskikorjatun tuoton perusteella (Sharpen–luku), joka kertoo miten hyvin rahasto on tuottanut suhteessa sen ottamaan riskiin.

Rahastot paremmuusjärjestyksessä Sharpen luvun mukaan
Rahasto 10 vuoden tuotto Vuotuinen tuotto Riski (Volat.) Sharpe Hallinnointi-palkkio
Seligson & Co Phoebus 127,0 % 8,5 % 15,8 % 0,51 0,75 % 1)
Aktia Capital 154,4 % 9,8 % 19,3 % 0,48 1,95 %
Fondita Equity Spice 181,0 % 10,9 % 22,7 % 0,46 2,10 %
Nordea Pro Suomi 141,4 % 9,2 % 21,1 % 0,41 0,50 %
HEXP Indeksi (Tuottokorjattu) 144,5 % 9,4 % 21,7 % 0,41
Handelsbanken Suomi* 142,1 % 9,2 % 21,7 % 0,40 1,87 %
Alfred Berg Finland 136,4 % 9,0 % 21,5 % 0,40 1,30 %
OP-Suomi Arvo** 122,9 % 8,3 % 20,1 % 0,39 1,54 %
Säästöpankki Kotimaa 147,7 % 9,5 % 23,5 % 0,38 1,85 % 1)
OP-Focus 133,2 % 8,8 % 22,4 % 0,37 1,80 %
Seligson & Co HEX25 -indeksirahasto 129,2 % 8,6 % 22,5 % 0,36 0,45 %
Evli Select 115,0 % 8,0 % 20,6 % 0,36 2,08 %
Alfred Berg Small Cap 105,7 % 7,5 % 19,3 % 0,36 1,60 %
OP-Delta 117,8 % 8,1 % 21,8 % 0,35 2,03 %
SEB Finlandia*** 127,9 % 8,6 % 23,4 % 0,35 1,30 %
FIM Fenno 111,1 % 7,8 % 22,0 % 0,33 1,60 %
SEB Finland Small Cap**** 87,0 % 6,5 % 20,7 % 0,29 2,50 %
* Ent. Handelsbanken Osake 1) Tuottosidonnainen palkkio
** Ent. Pohjola Finland Value Lähteet: Bloomberg, Morningstar, Rahastoyhtiöiden kotisivut
*** Ent. Gyllenberg Finlandia Rahastot, joiden vuotuinen perittävä hallinnointipalkkio alittaa 1 prosentin:
**** Ent. Gyllenberg Small Firm Rahastot, joiden hallinnointipalkkiot ylittävät 2 prosenttia

 
Kalliit rahastot ovat huonoja

Taulukosta on nähtävissä, että korkeammat kulut eivät takaa parempaa tuottoa. Alle prosentin hallinnointipalkkiota veloittavat rahastot painottuvat taulukossa kärkeen, kun taas yli kahta prosenttia veloittavat rahastot ryhmän häntäpäähän. Kallein rahasto, SEB Finland Small Cap, 2,5 prosentin vuotuisella hallinnointipalkkiolla, on selkeästi ryhmän surkein 6,5 prosentin keskimääräisellä vuotuisella tuotolla.

– Korkeat kulut eivät takaa menestystä, ne syövät lähinnä tuottoa. Sijoittaminen on hullunkurista sikäli, että jos maksat palvelusta vähemmän, saat yleensä enemmän, toteaa Nordnet Suomen talousvalmentaja Martin Paasi

Indeksituotto kuului ryhmän parhaimmistoon

Halvimmat rahastot tuottivat keskimäärin 8,8 prosenttia vuodessa, kalliiden tuottaessa vain 8,3 prosenttia. Helsingin pörssi tuotti samaan aikaan keskimäärin 9,4 prosenttia vuodessa, tuottokorjatulla HEX Portfolio -indeksillä mitattuna. Vain kolme rahastoa pystyi parempaan.

Alla olevassa kuvaajassa on laskettu kuinka rahastot ovat pärjänneet pörssin tuotolle. Jos rahaston vuotuinen tuotto on ylittänyt pörssin vuotuisen tuoton prosentin neljänneksellä, on se laitettu 0 ja 0,5 % tuottoluokkaan. Niitä on kuvaajassa kaksi. Selvä enemmistö, 13 rahastoa, on kuitenkin jäänyt pörssin indeksituotolle.


 

– Jos viimeisen kymmenen vuoden ajan olisit sijoittanut pörssin yleisindeksiin ilman palkkioita, sijoituksesi olisi tuottanut 17,5 prosenttia enemmän kuin suomen kalleimmat rahastot keskimäärin, Paasi summaa.

Miksi rahastoista sitten maksetaan korkeita palkkioita?

– Varainhoitobisneksessä myydään valitettavan usein mielikuvia, jotka harvoin vastaavat todellisuutta. Tämä voi tulla asiakkaalle todella kalliiksi, Paasi jatkaa.
 

Lisätietoja antaa:
Martin Paasi, Nordnet Suomen talousvalmentaja, +358 50 5918292
martin.paasi@nordnet.fi

Sharpen luku: Rahoitusteorian mukaan riskisemmät sijoitukset tuottaa paremmin kuin vähempiriskiset sijoitukset. Mitä suurempi riski salkussa on, sitä korkeampi myös tuoton pitää olla. Sharpen luku kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen luku, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi

Files

Images