2009-10-01

Skrekkmåned ble gevinstmåned for private aksjesparere

- Statistisk sett er dette årets dårligste børsmåned, og med fjorårets Lehman konkurs og børsmassakre friskt i minne var mange private aksjesparere spente på børsutviklingen i september. Men i stedet for en ny skrekkmåned ble det børsoppgang og gevinstsikring for de private aksjesparerne, forteller daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

Privatkunder hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 574.961 transaksjoner og omsatte aksjer for 44,3 milliarder i september. Dette tilsvarer 19,9 % av antallet transaksjoner og 15,6 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 11,7 %. DnB NOR var største megler målt i omsatt volum med en markedsandel på 8,8 %.

– Aktiviteten hos private aksjesparere og tradere økte med 16,2 % målt i antall transaksjoner og med 20,5 % målt i omsatt volum sammenlignet med august. Etter en rolig sommer har vi gradvis sett et økende aktivitetsnivå blant private aksjesparere og tradere. Sammenligner vi aktivitetsnivået i september med det turbulente fjoråret ser vi kun en liten reduksjon på rundt 5 %, forteller Skar videre.

Den mest kjøpte aksjen av privatpersoner i september var StatoilHydro etterfulgt av XACT Derivat BEAR, Algeta, Royal Caribbean Cruises og Petroleum Geo-Services. Den mest solgte aksjen i september var Yara etterfulgt av REC, Telenor, Seadrill og DNO.

– Totalt nettosolgte privatpersoner aksjer for 389 millioner i september. Det store nettosalget skyldes at mange har tatt hjem gevinster etter oppgang på 5 % i september og 43 % hittil i år. Unntaket er selvfølgelig DNO som vi finner både på listen over de mest handlede og mest solgte aksjene i september. Her var det i stedet dessverre mange som måtte gå ut av aksjen med tap når aksjen åpnet for handel etter suspensjonen, sier Skar.

Listen over de ti mest populære aksjene for privatpersoner målt i antall handler domineres av OBX-aksjer. Mest populære igjen var solenergiselskapet REC etterfulgt av XACT Derivat BEAR, Yara, Norsk Hydro, DNO, Seadrill, XACT Derivat BULL, Petroleum Geo-Services, StatoilHydro og Questerre.

– I det korte perspektivet synes privatpersoner å være usikre på børsens videre utvikling. Børsen har steget mye hittil i år, og de private sparernes handlinger fremover bestemmes nok mye av det som skjer i den kommende resultatsesongen for tredje kvartal, avslutter Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i september.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Sept-09
Nordnet 243 300 382 092 319 272 330 158 285 655 337 136
Netfonds 101 242 152 767 126 038 126 559 104 540 114 905
Skandiabanken 33 390 68 421 53 261 56 861 48 373 52 887
E-Trade 61 891 107 955 69 533 65 046 56 313 70 033

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Sept-09
Nordnet 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 10,99% 11,66%
Netfonds 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 4,02% 3,97%
Skandiabanken 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 1,86% 1,83%
E-Trade 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 2,17% 2,42%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mars- Juni- Juli- Sept-
Jan-09 Feb-09 09 Apr-09 Mai-09 09 09 Aug-09 09
Nordnet 13,01% 12,64% 12,73% 12,23% 12,95% 12,75% 9,94% 11,22% 11,66%
Netfonds 5,44% 4,89% 4,80% 4,81% 5,01% 4,74% 3,92% 4,17% 3,97%
Skandiabanken 2,26% 2,14% 1,99% 2,12% 2,33% 2,08% 1,91% 1,85% 1,83%
E-Trade 3,22% 2,54% 2,56% 2,16% 2,60% 2,66% 1,79% 2,23% 2,42%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jan- Feb- Mars- Apr- Mai- Juli- Sept-
09 09 09 09 09 Juni-09 09 Aug-09 09
Nordnet 9,40% 9,15% 9,52% 8,81% 8,50% 8,57% 7,36% 8,79% 8,49%
Netfonds 4,06% 3,64% 3,55% 3,48% 3,47% 3,34% 3,37% 3,75% 3,20%
Skandiabanken 1,07% 1,00% 0,94% 1,03% 1,05% 0,93% 1,11% 1,10% 1,00%
E-Trade 3,69% 2,85% 2,73% 2,21% 2,90% 2,96% 2,38% 2,98% 2,87%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner september
1 REC 51.405
2 XACT Derivat BEAR 49.827
3 Yara 38.334
4 Norsk Hydro 33.509
5 DNO 33.139
6 Seadrill 32.496
7 XACT Derivat BULL 30.796
8 Petroleum Geo-Services 22.337
9 StatoilHydro 19.874
10 Questerre 19.049

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i september Nettosolgt i september
1 StatoilHydro 84.721.975 1 Yara -144.444.052
2 XACT Derivat BEAR 78.782.021 2 REC -116.421.818
3 Alegta 43.623.374 3 Telenor -98.847.625
4 Royal Caribbean Cruises 23.329.003 4 Seadrill -57.760.446
5 Petroleum Geo-Services 18.831.122 5 DNO -42.567.166

Files