2018-08-20

Sosialt aksjenettverk passerer 200 000 brukere

Det er allment kjent at sosiale plattformer som Facebook, Instagram og Twitter har vokst kraftig det siste tiåret. Samme teknologi bidrar også til vekst for sosiale nettverk for aksjehandel. Nordnets sosiale nettverk for sparere og investorer, Shareville, som ble lansert høsten 2014, har nå nådd 200 000 brukere i Norden.

  • Shareville har hatt en fantastisk utvikling siden vi lanserte tjenesten i 2014. Antall brukere har økt med 30 prosent siste året og veksten ser bare ut til å fortsette. Kombinasjonen av sosiale medier, sparing og kunnskapsdeling er en meget god kombinasjon som kundene våre setter pris på, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Det som skiller Shareville fra andre aksjeforum på internett er at brukerne deler sin ekte aksjeporteføljer og sine børshandler i realtid. Alle brukerne får i tillegg en score på fra null til tre stjerner. Modellen premierer risikojustert avkastning, det som populært kalles Sharp ratio på finansspråket.

En stjerne får alle som oppnår positiv avkastning. To stjerner går til investorer som gir bedre risikojustert avkastning enn halvparten av medlemmene. Tre stjerner er kun for den tiendedelen av brukerne som har best risikojustert positiv avkastning.

Blant investorene som har tre stjerner har Nordnet beregnet en Shareville-indeks som måler alle porteføljene med best risikojustert avkastning. Denne er videre sammenlignet mot den nordiske indeksen OMX Nordic 120 GI, som speiler utviklingen for de 120 største nordiske selskapene i Norden. Fra august 2017 til juli 2018 har investorer med tre stjerner generert en avkastning på 49,5 prosent til en Sharpe-ratio på 4,8. Til sammenligning har den nordiske børsindeksen hatt en avkastning på 5,9% til en Sharpe-ratio på 0,7 i samme perioden 

På Shareville finner du noen av Nordens beste private investorer. Våre toppmedlemmer har det siste året oppnådd en avkastning på nærmere 50 prosent til en risiko som er vesentlig lavere enn børsen, noe som er utrolig imponerende. Og det er her Shareville er genialt for alle som har en aksjeinteresse. Du kan ved et tastetrykk følge disse toppmedlemmene, se hvilke aksjer de investerer i, hva de kjøper og selger, og til og med kopierer deres strategi dersom du ønsker det, forklarer Anders Skar i Nordnet Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge | +47 959 222 77 |anders.skar@nordnet.no |Twitter: @AndersNordnet 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.