2007-06-01

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
262.871transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 25,2 mrd. Dette
tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 31,8% sammenlignet med
forrige måned. I april var sammenlignbare tall 199.391 transaksjoner og
19,7 mrd. i volum. Sammenlignet med mai i fjor, da handelen på børsen
ble preget av en kraftig korreksjon, er det det dog en nedgang på hele
46,3% målt i antall transaksjoner.

Internettmeglerne stod for 14,84% av antall transaksjoner og 4,81% av
volumet på Oslo Børs i mai. Nordnet er største megler på Oslo Børs i mai
med en markedsandel på 9,18% målt i antall transaksjoner.

”Privatpersonene var mer aktive på børsen i mai enn i april, og det er
ingen tvil om at både nye børsrekorder og svingninger i oljeprisen
bidrar til økt handel. De to mest populære aksjene i mai blant
privatpersoner var oljerelaterte aksjer som begge har vært mye omtalt”,
sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO og Altinex mest populære i mai

DNO og Altinex var de mest populære enkeltaksjene i mai med henholdsvis
18.938 og 14.517 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i mai blant
privatinvestorer var
DNO, Altinex, Golden Ocean Group, Marine Harvest, REC, CanArgo, Int.
Gold Exploration, Crew Gold Corporation, Orkla og Rocksource. Se
vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett i mai.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Mai-07
Nordnet 195 457 234 180 163 481 170 199 213 918 162 504
Netfonds 84 718 101 397 70 137 70 930 96 746 76 731
Skandiabanken 32 403 38 052 22 181 22 209 29 010 23 636

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Mai-07
Nordnet 13,82% 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 9,18%
Netfonds 5,99% 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,33%
Skandiabanken 2,29% 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,33%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai-
Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 07 07
Nordnet 12,72% 11,87% 11,64% 10,91% 11,52% 10,79% 10,37% 9,12% 9,18%
Netfonds 5,24% 4,87% 4,82% 4,68% 5,22% 4,84% 4,71% 4,16% 4,33%
Skandiabanken 1,59% 1,41% 1,51% 1,60% 1,53% 1,54% 1,36% 1,23% 1,33%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Sep- Okt- Nov- Des- Jan-
06 06 06 06 07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mai-07
Nordnet 4,05% 3,80% 4,06% 3,54% 3,78% 3,71% 3,79% 3,15% 3,05%
Netfonds 1,84% 1,72% 1,77% 1,54% 1,76% 1,83% 1,94% 1,55% 1,49%
Skandiabanken 0,32% 0,26% 0,31% 0,33% 0,29% 0,35% 0,32% 0,27% 0,27%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mai
1 DNO 18 938
2 Altinex 14 517
3 Golden Ocean Group 10 394
4 Marine Harvest 10 279
5 REC 9 410
6 CanArgo 8 537
7 Int. Gold Exploration 8 039
8 Crew Gold Corporation 7 191
9 Orkla 6 890
10 Rocksource 5 598

Files