2009-12-10

Større risikovillighed hos private danske investorer

I takt med årets positive udvikling i aktiekurserne er Nordnets udlån til aktieinvesteringer øget. Alene i tredje kvartal er belåningsgraden i private danske investorers porteføljer steget med 29%. Stigningen i udlån til investering er størst hos danske investorer, som nu har en dobbelt så høj belåningsgrad som broderfolket i Sverige.

“De stigende børser har medført en øget optimisme og risikovillighed blandt de private investorer, og vi har i løbet af året set en stor stigning i vores udlån til aktieinvesteringer. Samtidigt kan vi se at meget af kapitalen, som mange private investorer flyttede ud på sidelinjen, nu er tilbage i aktiemarkedet igen”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark.

Nordisk investorbarometer december 2009
Nordnet har undersøgt forskellene på investeringsmønstre i de nordiske lande i tredje kvartal. Blandt andet kan man se udviklingen i udlån til investeringer, forholdet mellem kontanter og investerede midler i beholdningen samt hvilke aktier som private investorer i de forskellige lande har investeret i. Undersøgelsen baseres på statistik fra Nordnets ca. 300.000 kunder fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, inklusive kunder fra finske eQ-Bank, som Nordnet opkøbte i 2009.

Sammenfatning
– Danskere og nordmænd har de højest belånede porteføljer. De danske udlån til investeringer er i perioden samtidig steget med 29%.
– Andelen kontanter i porteføljerne har mindsket i perioden, og er i stedet blevet erstattet af aktier, fonde/investeringsbeviser og andre værdipapirer. Danskere og nordmænd har de klart højeste investeringsgrader i Norden.
– Danskerne er stadig det folk som er mest åbent for handel på andre markeder end sit eget. Dog ser man nu en markant nedgang i de udenlandske investeringer i forhold til tidligere.
– Børserne i Danmark, Norge og Sverige steg i perioden, omend mindre end i den foregående periode.

Se hele undersøgelsen i vedhæftede dokument – Nordisk investorbarometer december 2009.