2023-12-04

Største fondskjøp på over to år

Etter en svak høst snudde børsene kraftig opp i november. Nordnets kunder nettokjøpte aksjefond og rentefond for totalt 836 millioner, som er det største nettokjøpet siden sommeren 2021.

I november ble rentefond nettokjøpt for 540 millioner kroner, aksjefond ble nettokjøpt for 271 millioner, og kombinasjonsfond for 25 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2.098 millioner og solgte for 1.262 millioner, noe som ga et nettokjøp på 836 millioner i november.

– Dette er det høyeste nettokjøpet av fond blant Nordnets kunder siden sommeren 2021. Volumene er høye både for rentefond og aksjefond, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Knallsterk november

November måned var uvanlig sterk på verdens børser, og verdensindeksen MSCI World Index steg med hele 9 prosent, målt i dollar. Alle de store regionindeksene var opp betydelig.

Oslo Børs hadde imidlertid bare en beskjeden oppgang, delvis på grunn av fallende oljepris.

– Hovedårsaken til den globale børsoppgangen var lavere inflasjonstall og fallende renter. I USA falt 10-års statsrente med 0,65 prosentpoeng i november, noe som er det største rentefallet på en måned siden 80-tallet. Den amerikanske sentralbanken har hintet om at rentetoppen er nådd, noe som tolkes positivt av aksjeinvestorer. Lavere renter øker sannsynligheten for en myk landing, kommenterer spareøkonomen.   

Kronen er prosyklisk

Norske kroner styrket seg med 4 prosent mot dollar i november, dog fra rekordsvake nivåer.

– Kronestyrkingen nesten halverte oppgangen i november for norske fondskunder som investerer i globale fond. Dette viser nok en gang at kronen er prosyklisk, noe som betyr at kronekursen normalt styrker seg når aksjemarkedene stiger. Det viser også fordelen av å sitte med internasjonale aksjefond uten valutasikring. Stiger børsene får du normalt noe lavere avkastning enn om du valutasikrer fondene – og faller børsene så faller dine internasjonale aksjefond mindre, fordi kronen som regel svekker seg under børsfall, kommenterer spareøkonomen.    

Globale indeksfond, tek-fond og rentefond på kjøpstoppen

4 av 10 fond på kjøpstoppen er globale indeksfond. Ett av dem er det nye gearede indeksfondet Nordnet Global Indeks 125.

– Dette fondet har fått en god start siden det ble lansert 1. oktober, takket være sterke aksjemarkeder. Mens Nordnets ordinære globale indeksfond har steget med 6,8 prosent de to siste månedene, har 125-fondet steget med 8,2 prosent, som er omtrent som forventet. Fondet skal gi 1,25 ganger avkastningen til det globale aksjemarkedet, fratrukket finansieringskostnad og forvaltningskostnad. Går aksjemarkedene ned, vil du tape noe mer enn et ordinært globalt indeksfond, forklarer Sættem.

Han legger til at det er første gangen på mange år at et langt obligasjonsfond er å finne blant de 10 mest kjøpte fondene, nemlig KLP Obligasjon 5 år. Dette rentefondet ga hele 6 prosent avkastning i november, takket være fallende langrenter. To andre obligasjonsfond som er på topp 20 listen er Alfred Berg Nordic IG Long Duration og Arctic Nordic Investment Grade. Også disse to fondene kan vise til sterk avkastning i november. Merk at så godt som alle lange obligasjonsfond har hatt negativ avkastning siste 3 og 5 årene, pga økte langrenter i perioden.  

– Kjøp av lange obligasjonsfond tyder på at en del kunder posisjonerer seg for at rentetoppen er nær, avslutter spareøkonomen.

På salgstoppen ligger KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret, HSBC Turkey Equity og Handelsbanken Bærekraftig Energi.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I NOVEMBER:

HEIMDAL HØYRENTE 
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
HOLBERG KREDITT
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG
DNB TEKNOLOGI
NORDNET GLOBAL INDEKS 125 
DNB GLOBAL INDEKS 
NORDEA NORGE VERDI 
KLP OBLIGASJON 5 ÅR
 

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I NOVEMBER:

KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
HSBC GIF TURKEY EQUITY
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ALFRED BERG GAMBAK 
BGF WORLD ENERGY
KLP AKSJE NORGE INDEKS II
DNB MILJØINVEST
NORDEA NORTH AMERICA
THEMATICA FUTURE MOBILITY
ALFRED BERG AKTIV

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.