2007-11-01

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 360.410
transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 40,4mrd. Dette
tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 28,4% sammenlignet med
oktober i fjor og en økning på 19,1% sammenlignet med september i år.
Sammenlignbare tall for oktober i fjor var 280.650 transaksjoner og 27,9
mrd. i volum, og for september i år 302.666 transaksjoner og 35,8 mrd. i
volum.

Internettmeglerne stod for 14,81% av antall transaksjoner og 5,96% av
volumet på Oslo Børs i oktober. Nordnet var største megler på Oslo Børs
i oktober med en markedsandel på 8,63% målt i antall transaksjoner.

”Det var svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober.
Noe av årsaken er selvfølgelig at en rekke selskaper har levert sine
kvartalstall, og det er ingen tvil om at investorene følger disse
rapportene med stor interesse. I tillegg preges børsen fortsatt av uroen
i finansmarkedene, og vi ser spesielt at de mest aktive utnytter de økte
svingningene til å ta kortsiktige posisjoner”, sier daglig leder Anders
Skar i Nordnet Norge.

”Golden Ocean Group er for fjerde måned på rad den mest populære aksjen
blant privatpersoner. På de neste plassene følger REC og Marine
Harvest”, sier Anders Skar videre.

Golden Ocean Group og REC mest populære i oktober

Golden Ocean Group var den desidert mest populære enkeltaksjen i oktober
med hele 53.984 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i oktober
blant privatinvestorer var Golden Ocean Group, REC, Marine Harvest,
Norske Skog, StatoilHydro, DNO, Crew Gold Corporation, Norsk Hydro, Yara
og Global Geo Services. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall
transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i oktober.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Okt-07
Nordnet 163 481 170 199 213 918 151 954 197 474 210 033
Netfonds 70 137 70 930 96 746 71 246 91 125 93 393
Skandiabanken 22 181 22 209 29 010 22 065 29 168 28 477
E-Trade* 12 000 28 507

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Okt-07
Nordnet 12,47% 11,50% 10,90% 9,18% 9,24% 8,63%
Netfonds 5,35% 4,79% 4,93% 4,30% 4,26% 3,84%
Skandiabanken 1,69% 1,50% 1,48% 1,33% 1,37% 1,17%
E-Trade 0,56% 1,17%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Mai- Jun- Aug-
Feb-07 Mar-07 07 07 07 Jul-07 07 Sep-07 Okt-07
Nordnet 10,79% 10,37% 9,12% 9,18% 9,23% 9,36% 9,12% 9,29% 8,63%
Netfonds 4,84% 4,71% 4,16% 4,33% 4,38% 4,44% 4,16% 4,24% 3,84%
Skandiabanken 1,54% 1,36% 1,23% 1,33% 1,41% 1,58% 1,36% 1,16% 1,17%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49% 0,97% 1,17%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Feb- Mar- Apr- Mai- Jun-
07 07 07 07 07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Okt-07
Nordnet 3,71% 3,79% 3,15% 3,05% 3,52% 3,77% 4,00% 3,68% 3,38%
Netfonds 1,83% 1,94% 1,55% 1,49% 1,68% 1,88% 2,07% 1,84% 1,61%
Skandiabanken 0,35% 0,32% 0,27% 0,27% 0,31% 0,38% 0,33% 0,25% 0,26%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24% 0,52% 0,71%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner oktober
1 Golden Ocean Group 53 984
2 REC 20 918
3 Marine Harvest 17 017
4 Norske Skog 13 318
5 StatoilHydro 12 818
6 DNO 11 205
7 Crew Gold Corporation 10 924
8 Norsk Hydro 10 283
9 Yara 8 690
10 Global Geo Services 8 072

Files