2009-12-07

Svenska fondförvaltare: Börsrallyt fortsätter under 2010

I dag presenterar Nordnet en undersökning, Nordnet Market Outlook, där 33 fondförvaltare har intervjuats om sin syn på börsåret 2010. Vidare har förvaltarna svarat på vilka sektorer de tror kommer att uppvisa bäst avkastning under nästa år.

33 stycken svenska fondförvaltare har deltagit i undersökningen. Varje förvaltare fick med en procentsats ange hur de tror att den svenska börsen kommer att utvecklas under 2010, samt nämna de sektorer de tror kommer att utvecklas bäst.

Endast tre av 33 förvaltare tror på en negativ börs, och resten av de tillfrågade har en positiv syn. Medelvärdet bland alla tillfrågade förvaltare är en börsuppgång på 13 procent.

– De svenska fondförvaltarna vädrar morgonluft och ger en samlad positiv bild av 2010. Jag tror att förvaltarnas åsikt är att vi har sett bottenläget i ekonomin under 2009 och att vi kommer få se tillväxt under nästa år i form av bland annat högre bolagsvinster och ökning av BNP. Vi har helt enkelt det värsta bakom oss, och nu är den rådande uppfattningen att vi kommer att få se en fortsatt normalisering av världsekonomin och konjunkturen, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Den andra frågan som ställdes till fondförvaltarna handlade om vilka sektorer de tror kommer att uppvisa bäst värdeutveckling under 2010. Den sektor som ligger i topp på denna lista är Finans och förvaltning. På andra och tredje plats hittar vi Industri respektive Hälsovård.

– De svenska fondförvaltarna pekar ut sektorn Finans och förvaltning som toppsektorn nästa år, och då framför allt banker. Jag tror att detta hänger ihop med den positiva syn de har på börsen som helhet nästa år. Finansbolag gynnas av en uppåtgående aktiemarknad då aktiviteten på många områden som är viktiga för lönsamheten blir högre – det görs fler aktieaffärer, fondsparandet växer i värde och klimatet för företagsaffärer blir bättre, säger Johan Tidestad.

Se bifogad rapport för den fullständiga undersökningen.