2011-06-28

Svenska fondförvaltare oense om 2011

Nordnet Market Outlook, juni 2011

Nätbanken Nordnet har frågat 30 fondförvaltare om hur de tror att börsen kommer utvecklas under resten av 2011. Dessa svar har sedan jämförts mot deras svar för helåret i december 2010.


Så tror fondförvaltarna om börsen 2011

På vår första fråga fick fondförvaltarna med en procentsats ange vad de tror om den svenska börsens utveckling resten av 2011. Endast 4 av 30 förvaltare tror på en negativ börs, resten av de tillfrågade har en positiv syn. I december svarade enbart 2 förvaltare att de trodde på en fallande börs för helåret. Medelvärdet bland alla tillfrågade förvaltare i juni är en börsuppgång på 9 procent för resten av 2011, vilket är hela 5 procentenheter lägre än när de tillfrågades i december. Intervallet i svaren hade en spännvidd från -10% till +24%, vilket är en minskning från -30% till +35% som var fallet i december.

    December 2010:   Juni 2011:

Medelvärde, börsutveckling 2011:      +14% (helåret 2011)  +9% (resten av 2011)
Andel som tror på stigande börs:   +93%       +80%
Andel som tror på fallande börs:   +7%  +20%

Kommentar från Nordnet:

–  När vi gjorde den här undersökningen i december visade det sig att den positiva inställningen till börsen verkade hålla i sig och förvaltarna spådde en uppgång på i genomsnitt 14% för hela 2011. Denna siffra verkar ha modifierats ned i kölvattnet av den utbredda Eurokrisen i Grekland, Portugal och Irland. Idag är den siffran justerad till 9% i börsuppgång för resten av året, vilket innebär att börsen borde sluta på några få procentenheter plus med tanke på att börsen var nere på -6% när undersökningen genomfördes , säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

–  Börsen visade på styrka under inledningen av 2011 och förvaltarna trodde att den positiva trenden skulle fortsätta under året. Det allmänna stämningsläget i världsekonomin visade sig bli rejält svängigt, vilket präglat börskurserna. Från naturkatastrofer till överskuldsatta länder i Europa. Men reviderade prognoser till trots, visar majoriteten av förvaltarna en tillförsikt till börsens fortsatta utveckling under året, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Förvaltarnas vinnarraktier inför 2011

Den andra frågan vi ställde till fondförvaltarna handlade om vilka tre aktier, av de som ingår i OMXS30, som de tror kommer att uppvisa bäst värdeutveckling under 2011. Här märker vi en skillnad från december då förvaltarnas svar blivit betydligt spretigare. Istället för tre tydliga vinnare hamnade fyra bolag på delad första plats; Astra, Swedbank, Volvo och Telia Sonera.

December 2010:  Andel röster:

Volvo   25% 
Electrolux      25%
ABB  21%

Juni 2011:

Swedbank  7%
Volvo  7%
Astra  Zeneca  7% 
Telia Sonera  7%

Kommentar från Nordnet:

–  Det som är intressant i undersökningen är att fondförvaltarna har en tydlig uppfattning om hur börsen kommer att utvecklas, men är desto mer oense om vilka bolag som är vinnar- respektive förloraraktier jämfört med december. Därför kan vi inte kora någon tydlig stjärna. säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

–  Två av vinnaraktierna, Astra och Telia Sonera, återfinns även bland förloraraktierna. Anledningen till det är att förvaltarna har olika marknadssyn. De förvaltare som tror på en stigande börs vill troligtvis ta mer risk och söker sig därför till mer svängiga aktier som exempelvis Volvo. På utelistan hamnar mer defensiva och trygga aktier som Telia Sonera och Astra Zeneca. Dessa aktier påverkas visserligen inte i större utsträckning av den finansiella oron, men är inte heller några kursraketer. De förvaltare som inte tror på en lika glasklar uppgång och är mer osäkra på hur exempelvis den utdragna skuldkrisen i Europa kommer att påverka bolagen framöver vill istället minimera risken. I deras fall hör de defensiva aktierna till favoriterna medan de mer offensiva aktierna får rött kort, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Förvaltarnas förloraraktier inför 2011

Den tredje frågan vi ställde till fondförvaltarna handlade om vilka tre aktier man tror kommer att uppvisa sämst värdeutveckling under 2011. Precis som för vinnaraktierna så var det fler svarsalternativ som förekom. De tre aktier som har fått flest röster är TeliaSonera och Nokia. På tredje plats klarade tre bolag in som fått exakt lika många röster. Dessa är AstraZeneca, SSAB och SCA.

December 2010:  Andel röster:

TeliaSonera  46%
Assa Abloy  25%
AstraZeneca  21%

Juni 2011:

TeliaSonera  10%
Nokia  8%
AstraZeneca    6%
SSAB    6%
SCA  6%

Kommentar från Nordnet:

–  TeliaSonera, Nokia, AstraZeneca, SSAB och SCA har alla varit långsiktiga besvikelser det senaste året om vi jämför med utvecklingen på börsen. Förväntningarna är därför lågt ställda på dessa bolag. Framför allt bland merparten av förvaltarna som tror på en stigande börs och vill maxa avkastningen på sina innehav, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

–  Anledningen till att vi inte hittar någon av folkaktierna Ericsson eller HM på listan beror troligtvis på att de båda ligger någonstans mitt emellan defensiva och offensiva aktier. De utmärker sig helt enkelt inte tillräckligt mycket åt något håll för tillfället, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Dinkelspiel
Sverigechef
Mobil: 070 149 79 15
Mail: jan.dinkelspiel@nordnet.se

Om Nordnet
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files