2010-12-21

Svenska fondförvaltare tror på starkt 2011

Nordnet Market Outlook, december 2010

Nordnet har tillfrågat 30 stycken fondförvaltare vad de tror om börsåret 2011. Varje förvaltare fick med en procentsats ange hur de tror att den svenska börsen kommer att utvecklas under 2011.  Vidare fick förvaltarna välja ut de tre aktier de tror kommer att gå bäst respektive sämst av de 30 största bolagen i Sverige (OMXS30).
 

Så tror fondförvaltarna om börsen 2011

På vår första fråga fick fondförvaltarna med en procentsats ange vad de tror om den svenska börsens utveckling nästa år. Endast två av 30 förvaltare tror på en negativ börs, och resten av de tillfrågade har en positiv syn. Intervallet i svaren hade en spännvidd från -30% till +35%. Medelvärdet bland alla tillfrågade förvaltare är en börsuppgång på 14 procent.

Medelvärde, börsutveckling 2011:  +14%
Andel som tror på stigande börs:
  +93%
Andel som tror på fallande börs: 
+7%
 

Kommentar från Nordnet:

– När vi gjorde den här undersökningen för ett år sedan var förvaltarna optimistiska inför börsen 2010. Med facit i hand har det visat sig att de fick rätt. Inför 2011 är de svenska fondförvaltarna fortsatt positiva, och spår en uppgång på i genomsnitt 14%, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

– Trots orosmoln i form av många överskuldsatta länder så har börsen visat styrka under 2010. Jag tror att förvaltarna är av åsikten att vi inte har sett slutet på börsuppgången för den här gången, och att den positiva trenden kommer att fortsätta under 2011. Det allmänna stämningsläget i världsekonomin har på ett par år gått från nattsvart till tvivel. Men ännu är det långt kvar till allmän optimism och högkonjunktur, vilket borgar för att vi har en positiv period framför oss på börsen, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

 
Förvaltarnas vinnarraktier inför 2011

Den andra frågan vi ställde till fondförvaltarna handlade om vilka tre aktier, av de som ingår i OMXS30, som de tror kommer att uppvisa bäst värdeutveckling under 2011. De tre aktier som har fått flest röster är Volvo, Electrolux och ABB.

1. Volvo 25% (av tillfrågade förvaltare har aktien på topp tre-listan)
2. Electrolux  25%
3. ABB 21%

 
Kommentar från Nordnet:

– Volvo, Electrolux och ABB är tre nordiska tigrar. En stor del av deras försäljning sker utanför Europa, i tillväxtregioner som Sydamerika och Asien. De här bolagen är inte beroende av om de sydeuropeiska länderna löser sina statsfinansiella problem under nästa år eller inte, utan drar istället nytta av en starkare konjunktur på tillväxtmarknaderna. Då dessa bolag har sina kostnader i kronor och intäkter i andra valutor, kommer de dessutom gynnas av en försvagning av kronan. Det är en utveckling som flera förvaltare förväntar sig under 2011, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

 
Förvaltarnas förloraraktier inför 2011

Den tredje frågan vi ställde till fondförvaltarna handlade om vilka tre aktier man tror kommer att uppvisa sämst värdeutveckling under 2011. De tre aktier som har fått flest röster är TeliaSonera, Aassa Abloy och AstraZeneca.

1. TeliaSonera  46% (av förvaltarna har aktien på bottenlistan)
2. Assa Abloy 25%
3. AstraZeneca  21%

– TeliaSonera och AstraZeneca är två så kallade defensiva aktier, vilket betyder att de inte drar speciellt mycket nytta av en högkonjunktur. Det är inget fel på bolagen i sig själva – de är välskötta och tjänar mycket pengar. Men förvaltarna har svårt att se att det kommer att ske någon större uppvärdering av aktierna inom det närmaste året, och de pekas därför ut som minst köpvärda under 2011. Beträffande Assa Abloy verkar uppfattningen helt enkelt vara att bolaget är högt värderat idag, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

 
För ytterligare information, kontakta:
Johan Tidestad
Sverigechef
Mobil: 070 887 57 75
Mail:
johan.tidestad@nordnet.se

 
Om Nordnet
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.
 

Files