2012-07-24

Svenskar negativa till börsutvecklingen

Enligt Nordnet Sparindex för andra kvartalet 2012 har svenskarnas tro på att spara i aktier och fonder minskat under de senaste månaderna.


Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste 12 månaderna. I varje nordiskt land får drygt 1000 personer svara på frågor som rör sparande, börsutvecklingen framöver samt synen på sin privatekonomi. Frågorna ställs till ett representativt urval av befolkningen.

 Den tydligaste förändringen i sparsentimentet under det senaste kvartalet är att svenskarna svängt i sin syn på kommande börsutvecklingen. Andelen som tror att börsen ska ner under det kommande halv- och helåret har ökat med nästan 10 procentenheter. Även bland de som fortfarande har en positiv syn tycks uppsidan vara begränsad, runt en tredjedel tror på en börsuppgång på högst 5 procent, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

En annan tydlig svängning jämfört med första kvartalet är hur svenskarna bedömer risken för ett kraftigt börsfall under de närmaste 12 månaderna.

 Andelen svenskar som ser en stor eller överhängande risk för en börskrasch har fördubblats jämfört med första kvartalet, från 16 till 29 procent. Hälften bedömer dock risken som varken stor eller liten. Oavsett så ser vi en generell försiktighet till sparande med högre risk. Över en tredjedel kommer föredra att spara i kontanter under de närmaste tolv månaderna, och inte ens var tionde person ser aktier som sitt främsta sparalternativ, säger Jan Dinkelspiel.

För mer information, kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0735-31 13 33

Nordnet Sparindex bygger på en opinionsundersökning som görs i samarbete med Cint (www.cint.com). Frågorna ställs via en webbpanel till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna i andra kvartalet 2012 besvarades av totalt 1 018 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. Frågorna besvarades mellan 21 och 27 juni. Cint använder sig av en konfidensgrad på 95 procent, och därmed blir felmarginalen i svaren ca ± 3 procent.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 425,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Images