2012-05-25

Svenskarna ger Borg budgetansvar för den egna ekonomin

Nätbanken Nordnet har tagit tempen på svenskarna och deras förtroende för hur blockföreträdarna Reinfeldt/Borg och Löfven/Andersson kan hantera olika privatekonomiska frågor. Tre frågor ställdes - om det blå eller röda alternativet är bäst för den egna ekonomin, om det blå eller röda teamet är bäst för framtida pensioner och slutligen vem av de fyra personerna som de helst skulle överlåta ansvaret till för att ta hand om den egna ekonomin.


– Det som sticker ut mest är att Borg dominerar i frågan om vem av de fyra som svenskarna helst skulle överlåta ansvaret om sin egen ekonomi till. 51 procent vill helst ge pengarna till Borg samtidigt som Reinfeldt endast får 6 procent av svenskarnas förtroende. På den röda flanken är det jämnt mellan Löfven och Andersson med 20 respektive 23 procents preferens. Det är ett styrkebesked för finansministern. Statsfinansiell snålhet ger uppenbarligen en bild av att han tar ansvar och således är lämpad att hålla reda på svenskarnas privatekonomi, säger Nordnets Sverigechef Jan Dinkelspiel.

När teamen slås ihop till Reinfeldt/Borg och Löfven/Andersson och svenskarna får ange vilka som är bäst för den egna ekonomiska situationen blir det jämnt mellan blocken, med de blå på 51 procent och de röda på 49 procent. Det finns en tydlig polarisering byggd på ålder och geografi. Svenskar i södra Sverige och Stockholm tror att de mår bäst ekonomiskt av Reinfeldt/Borg samtidigt som övriga delar av Sverige tror att ett rött alternativ är bäst för hushållskassan. På åldersnivå tror personer under 55 år att de gynnas av det blå alternativet medan 55+ tror att det röda alternativet är bättre.

– Att det blå teamet anses vara bäst för den egna ekonomiska situationen när de ligger under i allmänna opinionsundersökningar är ett uttryck för att ekonomin är regeringens paradgren, säger Jan Dinkelspiel.

När Nordnet slutligen tog tempen på svenskarnas tro på respektive teams förmåga att skapa förutsättningar för så hög pension som möjligt var förtroendet högst för det röda teamet med 59 procent mot de blås 41 procent.

– Intresset för pensionssparande ökar hela tiden i takt med att politiker diskuterar PPM, provisioner mellan förmedlare och försäkringsbolag, den fria flytträtten och systemets förmåga att garantera svenskarnas framtida försörjning. Jag tror att pensionsfrågan kommer att förbli central nu när det inte bara är en fråga som intresserar pensionärerna, utan även löntagare som oroar sig över framtida försörjning, säger Jan Dinkelspiel.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0735-311333
jan.dinkelspiel@nordnet.se

Undersökningen är beställd av Nordnet och genomförd av SnabbaSvar.se. Frågan har ställts via en webbpanel till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av 1044 respondenter under vecka 18-19, 2012.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files