2009-12-17

Svenskarnas utländska favoritaktier

Nordnet har undersökt de svenska spararnas favoritaktier i utlandet. Listan över de utländska aktier som svenskarna äger mest består till största delen av bolag verksamma inom energisektorn. Norge är det mest populära landet att investera i följt av Finland.

1. Nokia (Finland)
2. Gazprom (Ryssland)
3. Vestas (Danmark)
4. Fortum (Finland)
5. REC (Norge)
6. Statoil (Norge)
7. DNO (Norge)
8. African Marine Minerals (Kanada)
9. Fred Olsen Energy (Norge)
10. Apple (USA)

– Svenskarnas utländska investeringar har en kraftig slagsida mot energibolag. Jag tror att förklaringarna till detta kan vara flera. För det första finns vissa sektorer inte representerade i Stockholm, vilket gör att man tvingas rikta blickarna utomlands om man vill köpa aktier i en sådan bransch. För det andra tror jag att intresset för energibolag hänger ihop med en optimistisk syn på börsen för 2010. Har man scenariot att vi under nästa år kommer att gå från återhämtning till tillväxt kommer efterfrågan på energi att öka, vilket kan ge bra utveckling åt aktiekurserna för energibolagen. Slutligen kan man se att spararna också tittar på aktier med tydlig koppling till Sverige, såsom Nokia och Fortum, säger Johan Tidestad.

I undersökningen har också kartlagts hur stor andel av aktieaffärerna som de svenska spararna gör i utländska aktier. Under perioden augusti-oktober har affärerna i utländska aktier varit 12 procent av det totala antalet aktieaffärer. Ungefär var åttonde aktieaffär görs alltså i annat än svenska bolag. För tidigare mätperiod, maj-juli, var motsvarande siffra 9 procent.

– Trenden att söka sig utanför hemmamarknaden när det gäller aktiehandel är på uppåtgående. Sverige ligger dock i lä jämfört med Norge och Danmark, där 14 procent respektive 24 procent av aktieaffärerna görs på annan marknad än den inhemska. Att danskarna är överlägset mest öppna för handel på annan marknad än sin egen har förmodligen att göra med att den danska börsen den minsta i Norden – det görs färre antal affärer, det är mindre omsättning i kronor och det finns färre sektorer än i övriga länder. Det i sig är ett skäl att söka sig till andra marknader än den danska, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 300 000 depåer under perioden aug-okt 2009.

Files