2022-04-01

Tällaisia ovat miljoona suomalaista osakkeenomistajaa elämäntavoiltaan

Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, jotka omistavat kotimaisia osakkeita. Raja ylittyi Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 31.3.2022. Kolmiosainen Koko Suomi sijoittaa -tutkimus piirtää meille kuvan suomalaisen osakkeenomistajan elämäntyylistä. Tiivistetysti voi sanoa, että tutkimuksessa nousee osakkeenomistajilla esiin aktiivisempi tai enemmän itsestään huolehtiva elämäntapa ja positiivisempi asenne.

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa kyselytutkimuksessa selvitettiin mm. poikkeavatko osakkeita omistavat ja ei-omistavat suomalaiset toisistaan arkielämään liittyvissä asenteissa, mieltymyksissä ja käyttäytymisessä.

Suomessa on nyt miljoona osakesijoittajaa

Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, jotka omistavat kotimaisia osakkeita. Luku perustuu Euroclear Finlandin tilastoihin. Miljoonasta osakkeenomistajasta 96 % on kotitalouksia, mutta kun osa sijoittajista omistaa ainoastaan kansainvälisiä osakkeita, voidaan hyvillä mielin todeta Suomessa olevan miljoona osakesijoittajaa.

  • Tiedämme entuudestaan, miten osakkeenomistajat jakautuvat vaikkapa sukupuolen, iän ja salkun koon mukaan. Osakkeenomistajista esimerkiksi 66 % on miehiä ja 34 % naisia ja mediaanisalkku on pyörinyt 5500 eurossa. Miljoonan lähestyessä meitä kiinnosti tutkia, millaisia suomalaiset osakesijoittajat ovat elämäntavoiltaan. Moni ennakkoajatus sai vahvistuksia, mutta tutkimustuloksista löytyi myös yllätyksiä, kertoo Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja.

Osakesijoittajat liikunnallisempia kuin osakkeita omistamattomat

Kotimaisia osakkeita omistavat ovat tutkimustulosten valossa huomattavasti liikunnallisempia kuin osakkeita omistamattomat. Suosituin liikuntamuoto osakkeenomistajilla on luonnossa liikkuminen/retkeily sekä lenkkeily. Näitä molempia harrastaa osakkeenomistajista 46 %. Heistä, jotka eivät omista osakkeita, luonnossa liikkuu 41 % ja lenkkeilee vain 38 %.

Hiihto on huomattavasti suositumpaa osakkeita omistavien keskuudessa. Osakkeenomistajista 20 % mainitsee harrastavansa hiihtoa. Osakkeita omistamattomista hiihtoa harrastaa vain 9 %. Vastaavia tilastollisesti merkitseviä eroja liikunnan harrastamisessa osakkeenomistajien eduksi löytyi mm. pyöräilyssä, kuntosaliharjoittelussa, golfissa, tenniksessä, jalkapallossa, jääkiekossa ja padelissa.

  • Osakkeenomistajilla on selvästi aktiivisempi elämäntapa. Näyttää siltä, että osakkeita omistavat huolehtivat muita enemmän niin terveydestään kuin taloudestaan, sanoo Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja.

Lukeminen yleisintä osakkeenomistajien keskuudessa, muut katsovat tv:tä

Osakkeenomistajien suosituin harrastus on lukeminen (46 %) – ei-omistavien suosituin harrastus on sarjojen ja elokuvien katselu (53 %). Osakkeenomistajatkin myöntävät viettävänsä aikaa tv:n ääressä, mutta huomattavasti vähemmän kuin muut. Osakkeenomistajista 44 % laskee sarjat ja ja elokuvat harrastuksekseen.

Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi osakkeenomistajien eduksi myös matkustelussa, veneilyssä, kulttuuritapahtumiin osallistumisessa ja vapaaehtoistyössä.

Vastaajien yleisimmät lemmikkieläimet ovat koira (24 %) ja kissa (22 %). Koira on hieman keskimääräistä yleisempi lemmikki osakkeenomistajien keskuudessa (26 %).

  • Jos on rahaa ostaa osakkeita, on myös todennäköisesti varaa matkustella tai harrastaa veneilyä. Nämä tulokset eivät yllätä. Osakesijoittaminen ei kuitenkaan ole mitään rikkaiden suomalaisten puuhaa. Suomesta löytyy kaikille kulttuurijanoisille tarjontaa ja vapaaehtoistyöhönkin pystyy osallistumaan ilman rahallista panosta. Vaikuttaa siis siltä, että liikuntaharrastusten lisäksi osakkeenomistajat ovat muita suomalaisia aktiivisempia vapaa-ajalla, sanoo Tuppurainen.
  • Tutkimuksen mukaan suomalaisista 39 % harrastaa ruoanlaittoa tai leivontaa. Sijoittaminen on siis lähes yhtä suosittua kuin tämä koko kansan arkipuuha. Sijoittamisesta on tullut fiksu ja arkinen asia, jatkaa Tuppurainen.

Scifi, dokumentit ja jazz uppoavat suomalaiseen sijoittajaan

Osakkeenomistajat kertovat katsovansa tv:stä mieluiten dokumentteja (omistajista 42 %). Sellaiset suomalaiset, joilla ei ole osakkeita, katsovat mieluiten komediaa (43 %) ja draamaa (43 %). Kauhu/jännitys ja romantiikka miellyttävät enemmän ei-omistavia (27 % ja 22 %) verrattuna osakkeenomistajiin (23 % ja 18 %). Osakkeita omistavat taas pitävät hieman enemmän science fictionista (23 % vs. 18 %).

Suomalaisten lempimusiikkia ovat rock ja pop (42 % ja 41 %). Nämä musiikkityylit miellyttävät riippumatta siitä, onko osakkeita vai ei. Suomalaiset, joilla ei ole osakkeita, pitävät hieman enemmän iskelmästä (37 %) verrattuna osakkeita omistaviin (32 %). Osakkeenomistajat taas kuuntelevat osakkeita omistamattomia mieluummin jazzia (11 % vs. 8 %).

Aasialainen keittiö maistuu sijoittajille, kahvia juovat kaikki

Miten osakkeenomistajat syövät? Suosituin keittiö on kotimainen, 35 % osakkeenomistajista valitsee sen, mutta luku on kuitenkin pienempi kuin ei-omistavien keskuudessa, joista 41 % sanoo suosikkikeittiönsä olevan kotimainen. Sen sijaan aasialainen keittiö on selvästi suositumpi osakkeenomistajien keskuudessa (21 % vs. ei-omistavilla 16 %). Kahvi on ylivoimaisesti suosituin lämmin juoma (73 % vs. tee 12 %, kaakao 12 %.

  • Sijoituspiireissä on tapana sanoa, että keitetään kahvit hyvän tulosjulkistuksen jälkeen. Kahvinjuonti näyttää kuitenkin tutkimustuloksen valossa jakautuvan melko tasaisesti koko kansan keskuudessa riippumatta siitä, omistaako osakkeita vai ei, sanoo Tuppurainen.

Sijoittajien automieltymykset

Yleisin liikkumismuoto suomalaisilla on auto, mutta osakkeenomistajat käyttävät autoa enemmän (60 %) verrattuna henkilöihin, jotka eivät omista osakkeita (49 %). Kolmannes osakkeita omistamattomista suomalaisista sanoo, ettei aja autoa (32 %) – vastaava luku osakkeenomistajilla on vain 15 %. Suomalaisten suosituin automerkki on Toyota. Sillä pääsääntöisesti ajaa osakkeenomistajista 12 % ja ei-omistavista 8 %. Jos omistaa osakkeita, ajaa useammin myös Audilla tai BMW:llä (omistajista 5 %, ei-omistavista 2 %).

Pessimisti ei pety, mutta realisti omistaa useammin osakkeita

Suomalaiset kokevat olevansa realisteja (58 %). Osakkeita omistavista jopa hieman enemmän, 61 %, vs. ei-omistavista 56 %. Osakkeenomistajista löytyy myös vähemmän pessimistejä (7 % vs. 11 %) ja enemmän optimisteja (29 % vs. 26 %).

  • Tutkimuksessa selvitettiin myös ovatko suomalaiset pitkäjänteisiä. 76 % osakkeenomistajista sanoo olevansa. Voimme siis havaita, että pitkäjänteisyyttä korostavat sijoitusopit näkyvät suomalaisessa yksityissijoittajakentässä. Ei-omistavista pitkäjänteisiä on huomattavasti vähemmän, 64 %. Tämä elämänasenne voi olla yhtenä syynä, miksei useampi suomalainen sijoita, pohtii Suvi Tuppurainen.
  • Osakesijoittajien aktiivisuus palkittaneen myös kohonneen inflaation aikana omaisuusarvojen kehityksen kautta, siinä missä osakkeita ei-omistavat kotitaloudet kohtaavat lähinnä kaiken kallistumisen arjen kulutuksessa, toteaa Tuppurainen.

Koko Suomi sijoittaa -sarja paljastaa suomalaisen sijoittajan sielunelämän

Tämä on ensimmäinen osa Koko Suomi sijoittaa -tutkimusta käsittelevästä kolmiosaisesta sarjasta. Seuraavassa osassa paljastamme, mihin suomalaiset sijoittaisivat nyt, jos käytettävissä olisi ylimääräiset 10 000 euroa. Näkyykö tuloksissa koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kriisien vaikutus? Pohdimme myös mitä tarvitaan, jotta seuraava miljoona menee rikki. Viimeisessä osassa paneudumme syvemmälle ja katsomme mm. mitä eri ammattiryhmät omistavat ja mihin he haluaisivat sijoittaa sekä millaisia sijoittajia eri kaupungeissa asuu.

*Kyselytutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 8.–16.3.2022. Kyselyyn vastasi 3018 yli 18-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali ±1,6%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Lisätietoja antaa:

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja,
+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi