2020-06-29

Teknik in och företagsobligationer ut under årets första halva

Teknik fortsatte att locka fondspararna i juni, och därmed fortsätter den ena av vårens två stora trender bland spararna. Den andra påtagliga förändringen för den som blickar tillbaka på det gångna halvåret är flykten från företagsobligationer.

-   Risken i fonder som placerar i företagsobligationer gjorde sig smärtsamt påmind under turbulensen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

En något ökad försiktighet kunde skönjas hos spararna i juni.

–   Börsen har sprungit snabbt och en andra våg av virusoro gör bågen rejält spänd, samtidigt som tunga institut – som den amerikanska centralbanken – under månaden gav en mer pessimistisk bild av den ekonomiska återhämtningen än marknaden prisat in, säger Frida Bratt.

Bland Nordnets kunder tycks ändå optimisterna fortfarande vara fler än pessimisterna. Spararna fortsatte att köpa aktiefonder i juni, men valde i hög utsträckning bredare globalfonder.

–   Det är ett klassiskt mönster när oron tilltar något. Istället för att gå ur marknaden breddar man fondvalen, säger Frida Bratt.

Teknikfondernas popularitet bestod in i juni. Under hela turbulensen har intresset för teknikfonder varit massivt. Och det är inte konstigt:

–   Fonder med stor exponering mot teknik och kommunikation är de som har presterat bäst under våren. I USA har ju techjättarna dragit rekylen, bland annat gynnade av att fler behöver använda sig av digitala tjänster när de arbetar hemifrån, och här i Sverige har bland annat gamingaktier gått starkt, säger Frida Bratt.

Hon lyfter fram Swedbank Robur Ny Teknik och TIN Ny Teknik som exempel.

–   Fonderna har stora innehav i gamingbolag, har presterat väl under våren och är bland de absolut mest köpta fonderna under hela turbulensen, säger Frida Bratt. 

Den andra mest påtagliga trenden under våren har enligt Frida Bratt varit flykten från företagsobligationsfonder.

–   De senaste åren har pengar som kanske egentligen hör hemma på ett sparkonto letat sig längre ut på riskskalan, i jakten på avkastning. Företagsobligationer kräver en lång placeringshorisont, och är absolut inte ett alternativ till kontosparande. Tyvärr är det så fonderna i vissa fall har marknadsförts, och risken i dem har inte varit helt tydlig för spararna, säger Frida Bratt.

 

Mest handlade fonderna hos Nordnet i juni 2020:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag AMF Räntefond Kort
Länsförsäkringar Global Indexnära BGF World Gold
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Swedbank Robur Access Asien Carlsson Norén Yield Opportunity
Spiltan Räntefond Sverige Case Fair Play
Swedbank Robur Ny Teknik Evli Short Corporate Bond
TIN Ny Teknik Simplicity Likviditet
SPP Aktiefond USA Swedbank Robur Access Europa
DNB Global Indeks Gladiator
SPP Aktiefond Global Öhman Sverige Hållbar

 

Mest handlade fonderna hos Nordnet under årets första halva:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond
Länsförsäkringar Global Indexnära Spiltan Räntefond Sverige
TIN Ny Teknik Simplicity Företagsobligationer
Swedbank Robur Ny Teknik Öhman Räntefond Kompass Hållbar
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Carnegie Corporate Bond
Swedbank Robur Access Asien Atlant Stability
SPP Aktiefond Global Öhman FRN Hållbar
SEB Sverige Indexfond Gladiator
SPP Aktiefond USA Swedbank Robur Access USA
Länsförsäkringar Fastighetsfond USA IKC Avkastningsfond

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.