2021-07-02

Teknologifond i vinden igjen

Etter en pust i bakken i mai ga Nordnets fonddkunder gass igjen i juni. Aksjefond ble nettokjøpt for 650 millioner kroner. På kjøpstoppen ligger to teknologifond, et nytt tek-indeksfond og en gammel favoritt.

– Vi fikk nok en sterk børsmåned i juni, noe som ledet til økt optimisme blant våre fondskunder. Etter noen røde måneder fikk teknologi- og fornybar-sektoren en rekyl opp, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Etter at Nordnets privatkunder nettosolgte fond i mai for 69 millioner kroner, var kundene tilbake på kjøper’n igjen i juni. Fond ble nettokjøpt for 705 millioner kroner i den første sommermåneden. Aksjefond ble nettokjøpt for 650 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 48 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 7 millioner. (Merk: Disse tallene inkluderer ikke tilflyttede midler til egen pensjonskonto i Nordnet, som ble lansert i februar.)

Sterk juni på verdens børser

Verdensindeksen steg med knappe 2 prosent i juni, godt hjulpet av amerikanske vekstaksjer, som steg 6 prosent (Nasdaq 100-indeksen). Oslo Børs var opp ca 2 prosent i juni, og har lagt på seg 15 prosent hittil i år.

– Det virker som om inflasjonsfrykten i USA har avtatt, noe man kan lese av nedgangen i 10 års amerikansk statsrente siden toppen i mars/april. Dette er positivt for aksjer, uttaler Sættem.

Vekstfond fikk en rekyl

Teknologi- og fornybarfond er i vinden igjen, dels takket være fallende langrenter. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA har nesten tatt igjen den brede S&P500-indeksen så langt i år, og begge ligger på historiske toppnoteringer ved halvårsskiftet – opp rundt 15 prosent hittil i år.

De to mest kjøpte fondene i juni er to teknologifond: Nordnet Indeksfond Teknologi og DNB Teknologi. Førstnevnte ble lansert 1. juni og er det første teknologi-indeksfondet i det norske markedet.

– Det er tydelig at våre kunder ønsker et billig indeksalternativ innenfor teknologisektoren. Det finnes flere gode aktive teknologifond, men med dette indeksfondet får man en rimelig eksponering mot den globale IT-sektoren, og man slipper å følge med på om forvalteren gjør en god jobb, sier spareøkonomen. Årlig totalpris for fondet er inntil 0,3 prosent.

På andreplass finner vi DNB Teknologi. Denne gamle favoritten har fått et comeback i 2021.  Fondet har slått både verdensindeksen og de fleste andre teknologifond hittil i år, med en overvekt av verdiorienterte og defensive IT-selskaper, forteller Sættem.

Salgspresset på fornybarfond var langt mindre i juni som følge av rekylen. Et fond som Storebrand Fornybar Energi steg 11 prosent i juni, men fondet er fortsatt i minus så langt i år, med minus 4 prosent. Siste 12 måneder er fondet opp 92 prosent.

Valutasikret indeksfond på salgstoppen

På salgstoppen troner KLP AksjeGlobal Indeks IV, som er et valutasikret globalt indeksfond. Kronekursen stupte i verdi med over 20 prosent mot dollar og euro på få uker i starten av coronakrisen i mars 2020, i takt med børsfallet. Kronekursen hentet raskt inn store deler av fallet, og har de siste månedene kommet tilbake på nivåene før corona.

– Investorer som satt med valutasikrede fond i mars i fjor erfarte at valutasikring kan gi økt risiko når du absolutt ikke ønsker mer risiko. Andre som satt med ikke-valutasikrede fond opplevde at valutaeksponeringen fungerte som en støtpute, og reduserte kursfallet målt i norske kroner til om lag det halve.

– Fordi den norske kronen ofte er prosyklisk – dvs at NOK har en tendens til å styrke seg i perioder med stigende aksjemarkeder og svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder – samt av valutasikringen koster litt ekstra, anbefaler jeg generelt ikke valutasikrede fond til langsiktig sparing, kommenterer Sættem.

Han legger til at et valutasikret fond på salgstoppen i juni kan indikere at Nordnets fondskunder ikke tror på en videre styrking av kronekursen.
TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JUNI:

NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
DNB TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND NORGE
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
ODIN EIENDOM
DNB GLOBAL INDEKS
SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG
KLP AKSJE NORDEN
ALFRED BERG HØYRENTE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JUNI:

KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
JPMORGAN US TECHNOLOGY
HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA
FIRST VERITAS
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
BLACK ROCK WORLD MINING FUND
STOREBRAND GLOBAL VERDI
FIDELITY FAST GLOBAL FUND
TIN NY TEKNIK
DNB GRØNT NORDEN

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.