2007-11-26

Utökad koncernledning

Nordnets koncernledning har utökats från sju till åtta medlemmar genom att ekonomichef/CFO Fredrik Svederman nu ingår i ledningsgruppen.

I koncernledningen ingår även:
Carl-Viggo Östlund vd och koncernchef
Anders Råge administrativ chef
Victoria Thore country manager Sverige och marknadschef koncernen Torbjörn Östman chef produktutveckling
Maria Zalamans HR-chef
Jessica von Otter informationschef
Juan Segura innovationschef

Ledningsgruppens sammansättning gäller för perioden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Files