2017-12-22

Vähittäiskauppa murroksessa: kyselyn mukaan jo yli 60 prosenttia vastanneista ostaa merkittävän osan joululahjoistaan verkossa

Nordnetin teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia vastanneista ostaa yli viidenneksen joululahjoistaan netistä. Ilmiö on kyselyn mukaan riippumaton sukupuolesta, iästä, asuinpaikkakunnasta ja tulotasosta, mutta korkeakoulutettujen keskuudessa verkko-ostokset ovat selvästi yleisimpiä.

Nordnet teetti kyselyn suomalaisten tekemien verkko-ostosten yleisyydestä vähittäiskaupassa. Kyselyn mukaan varsinkin elektroniikkaa ostetaan paljon verkosta. Yli 85 prosenttia vastanneista ostaa usein tai joskus elektroniikkaa netin välityksellä. Jopa 91 prosenttia vastanneista miehistä ostaa elektroniikkaa verkosta. Naisilla luku on vain 79 prosenttia.

Vaatteiden ostaminen verkossa on vastaavasti yleistä, varsinkin naisten keskuudessa. Kyselyyn vastanneista naisista 88 prosenttia arvioi ostavansa joskus tai usein vaatteita verkon välityksellä. Miesten keskuudessa luku on ”vain” 79 prosenttia.

  Nettikaupan osuus vähittäiskaupasta kasvaa jatkuvasti, mikä osaltaan selittää esimerkiksi Stockmannin ja muiden kivijalkapainotteisten liikkeiden nykyiset haasteet, pohtii Nordnetin talousasijantuntia Martin Paasi.

  Verkon välityksellä ostaminen on suoraviivaisempaa, vaihtoehtojen vertaileminen helpompaa ja ostokset tulevat kannettuina jopa kotiovelle asti. Kokonaisuutena hyvin mietitty verkkopalvelu peittoaa kivijalkaliikkeiden palvelun mennen tullen, Paasi jatkaa.

Myös verkon välityksellä tehdyt, kotiin kannetut ruokaostokset ovat yleistymässä. Nordnetin kyselyyn vastanneista 33 prosenttia tekee ruokaostoksensa joskus tai usein verkossa. Etelä-Suomessa nettiruokaostosten tekeminen on yleisintä (38 %), Itä-Suomessa puolestaan harvinaisinta (25 %).

  Nettikaupan kasvava osuus ruokaostoksissa on ymmärrettävää varsinkin taajamissa, missä asiakaskeskittymät mahdollistavat kannattavan jakelun. Halu välttää eineksiä ja muutenkin suuntaus terveellisempiä ruokatottumuksia kohti tukevat tätä kehitystä, Paasi summaa.

Nordnetin teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia vastanneista arvioi ostavansa yli viidenneksen jouluostoksistaan verkossa. Vastaus oli poikkeuksellisen tasaisesti jakautunut sukupuolen, iän, asuinpaikkakuntien ja tulotasojen yli.

Koulutustaso oli kyselyssä ainoa kauttaaltaan selkeä erottava tekijä vastauksissa. Vastaajista ne, joilla ei ollut koulutusta, arvioivat käyttävänsä vähiten verkkokauppaa. Elektroniikkaa ostaa verkon välityksellä vain 73 prosenttia kouluttamattomista vastaajista (keskiarvo 85 %), vaatteita 73 prosenttia (83 %) ja ruokaa 28 prosenttia (33 %).

Kouluja käymättömistä vastaajista vain 28 prosenttia (eli alle puolet kaikkien vastanneiden keskiarvosta), ilmoittaa tekevänsä yli viidenneksen jouluostoksistaan verkossa.

  Koulutuksellisen taustan merkitys vähittäiskaupan tottumuksiin on jokseenkin yllättävä, varsinkin tässä laajuudessa, Paasi toteaa.

  Toisaalta kulutussirkuksen kiihtyessä rauhassa pohdittujen ja perinteisellä tavalla hankittujen lahjojen merkitys saattaa olla painokkaampi, sekä lahjan antajalle että sen vastaanottajalle, Paasi pohtii.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Syno Int ajalla 1.12.2017–5.12.2017. Kyselyyn vastasi 1 008 18–65-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali +/-3 %.

Lisätietoja antaa:
Martin Paasi, Nordnet Suomen talousasiantuntija
050 591 8292 / martin.paasi@nordnet.fi

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Tutustu meihin osoitteessa www.nordnet.fi tai www.nordnetab.com.