2021-03-26

Valberedningen föreslår Charlotta Nilsson till ny styrelseledamot i Nordnet

Valberedningen i Nordnet AB (publ) föreslår att Charlotta Nilsson väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 29 april 2021.

Charlotta Nilsson innehar idag rollen som Chief Operating Officer på spelförlaget Paradox Interactive. Hon är även styrelseledamot i Industrifonden, en statligt ägd venture capital-fond som investerar i tidiga bolag. Tidigare roller innefattar bland annat olika seniora positioner inom Tietokoncernen.

Charlotta är född 1970 och har en filosofie magisterexamen i fysik från Umeå Universitet samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

– Charlottas gedigna kunskap från tillväxtbolag och den digitala industrin gör henne till ett mycket välkommet tillskott till Nordnets styrelse. Vårt bolag är inne i en period där affären expanderar kraftigt, med en kundbas som har ökat med över 40 procent det senaste året. Vi måste dock hela tiden blicka framåt, utmana oss själva och fortsätta jobba på vårt kundlöfte att skapa världens bästa plattform för sparande och investeringar. Med Charlotta ombord får vi ännu bättre möjligheter att utveckla kundupplevelsen för de nordiska spararna, och skapar därmed förutsättningar för en fortsatt spännande tillväxtresa för Nordnet, säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

Förutom nyval av Charlotta Nilsson, föreslår valberedningen omval av Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström. Det föreslås vidare att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande. Christopher Ekdahl, som har varit styrelseledamot i Nordnet sedan 2017, har avböjt omval.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef

0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.