2015-12-18

Vanhetessa luottamus laskee eikä neuvoja kaivata

Nordnet tutki suomalaisten tiedonnälkää omaan talouteen liittyvissä kysymyksissä. Sijoittamiseen ja säästämineen yhteensä 31 prosenttia vastanneista kaipasivat neuvoja. Miehiä neuvot kiinnostivat enemmän kuin naisia. Nuoria kiinnostivat myös vinkit asunnon hankkimiseen. Päivittäinen pankkiasiointi ja avioehdon laatiminen askarrutti vähiten. Kyselyyn vastanneista 49 prosenttia luottavat pankkien neuvoihin talousasioihin liittyvissä asioissa. Vanhetessa luottamus kuitenkin laskee eikä neuvoja kaivata.


Nordnet tutki mihin omaan talouteen liittyviin asioihin suomalaiset kaipaavat apua. Eniten askarruttivat tärkeysjärjestyksessä sijoittaminen, säästäminen, asunnon hankinta, veroneuvonta ja vakuutukset. Neuvoa testamentin laatimiseen kaipasi varsinkin kyselyn vanhemmat ikäryhmät. Lähes kolmannes (32,1 %) 18–22 vuotiaista vastaajista kaipasivat neuvoja asunnon hankintaan. Päivittäinen pankkiasiointi ja avioehdon laatiminen askarrutti kauttaaltaan vähiten. Vajaa puolet vastanneista ei kuitenkaan kaivannut apua mihinkään.

Hieman yllättäen miehet olivat hanakampia ottamaan apua vastaan. Vain 36 prosenttia vastanneista miehistä ei kaivannut neuvoja ollenkaan kun naisten kohdalla prosentti oli 47 prosenttia, Nordnet Suomen talousasiantuntija Martin Paasi toteaa.

Sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvissä asioissa viidennes vastaajista kaipasivat apua varsinkin sijoituskohteiden valitsemisessa ja vajaa viidennes sijoittamisen aloittamissa. Miehet kaipasivat naisia enemmän neuvoa riskin karttamisessa.

Sijoittaminen ja säästäminen ovat ilmeisestikin ihmisten mielissä vaikka siihen ei vielä olisi ryhdyttykään. Suomalaisten vaurastumisen kannalta tämä on myönteinen kehitys. Pitkäaikaisesta säästämisestä itse kukin saa vetoapua talouteensa, Paasi huomauttaa.

 Eikä se paljoa vaadi. Jos esimerkiksi 25-vuotias säästäisi edes 50 euroa kuukaudessa ja saisi keskimäärin 7 prosentin vuotuisen osaketuoton sijoituksillensa, säästöt kasvaisivat 120 000 euroon eläkeikään mennessä, Paasi huomauttaa.

 Nykymenolla kaikkia pitäisi kiinnostaa säästäminen. Jatkuvan kuukausisäästämisen aloittaminen tehokkaisiin osakeindeksirahastoihin on helppoa ja tehokasta, Paasi kuittaa.

Sijoituskohteista varsinkin rahastoista (26 %) ja suorista osakesijoituksista (23 %) kaivattiin enemmän tietoa. Nuorinta ikäryhmää askarruttivat selkeästi eniten osakesijoitukset (43 %), mutta hieman yllättäen talletukset (37 %) tulivat toisella sijalla. Sijoituskohteiden kirjosta naiset halusivat miehiä enemmän tietoa vain talletusten osalta.

 Talletukset askarruttavat alhaisen korkojen aikaan. Turvallisesta sijoituskohteesta ei ole koskaan ollut näin vaikea saada tuottoa kuin nyt. Toisaalta negatiivisten korkojen aikana rahat voi pitää vaikka patjassa, Paasi toteaa.

Lähes puolet vastanneista (49 %) sanoi luottavansa pankkien antamiin neuvoihin. Luottamus pankkeja kohtaan oli vahvinta nuorimmassa ikäryhmässä (64 %) ja laski tasaisesti vanhimpaan ikäryhmään tultaessa (43 %). Luotettavina pidettiin myös talouslehtiä ja näiden verkkosivuja (18 %) sekä riippumattomia sijoitusneuvojia (18 %). Kaikkien ikäryhmien kesken vain kymmenes luotti akateemisiin tutkimustuloksiin, nuorimassa ikäryhmässä viidennes.

 Luottamus tietolähteitä kohtaan laskee iän karttuessa. Myös 56–65-vuotiaista vastanneista 28 prosenttia ilmoittaa, ettei luota kenenkään neuvoihin. Vastaava prosenttiluku nuorimmassa ikäryhmässä on vain 15 prosenttia, Paasi summaa.

 Vanhin ikäryhmä toivoo samalla vähiten neuvoja, Paasi jatkaa.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö CINT ajalla 9.–16.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 008 18–65-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali +/-3 %.

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Nordnet AB on listattu Tukholman pörssiin. Tutustu meihin osoitteessa www.nordnet.fi tai www.nordnetbankab.wpengine.com.