2009-08-04

Var tredje förälder sparar inte till sina barn

I dag presenterar Nordnets privatekonom Mika Burman Götz en rapport där svenska föräldrars sparande till sina barn har kartlagts. Undersökningen har gjorts i samarbete med Sifo, och bygger på 1.060 telefonintervjuer.

Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning föräldrarna sparar barnbidraget för barnets räkning. Resultatet av undersökningen blev att 14% av föräldrarna sparar hela barnbidraget till sina barn, 59% sparar delar av det, och att 33% av föräldrarna konsumerar hela barnbidraget och inte sparar det till barnen.

– Jag vill understryka vikten av att spara till barnen. Det är oroväckande att så många som 33 procent säger att de inte sparar överhuvudtaget till sina barn, säger Mika Burman Götz, privatekonom på Nordnet. Det absolut viktigaste är naturligtvis att man som förälder klarar av att tillgodose barnets dagliga behov, såsom boende, mat, kläder och fritidsaktiviteter men man får inte underskatta vikten av sparande.

– Det är inte storleken på beloppet som är det viktiga. Det handlar om att tidigt lära barnen det roliga och värdefulla med sparande samt kunna ge barnen en bra ekonomisk start i livet, säger Mika Burman Götz. Klarar du av att spara 100 kronor i månaden och räknar med en årlig avkastning om 5 procent kommer sparbeloppet att växa till cirka 29.000 kronor när barnet är 16 år. Sparar du 300 kronor skulle du med samma förutsättningar ha cirka 86.000 kronor att överräcka till ditt barn på 16-årsdagen.

Se bifogad rapport för den fullständiga undersökningen.