2021-12-03

Virusfrykt skaper gode muligheter for daytradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private heltids handlerne. De såkalte «daytraderne». November har vært en måned med stor volatilitet, som også vises i omsetningen.

Aktive kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 10 milliarder kroner i november. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 4000 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 10 milliarder sto aksjer for 8,2 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 1,8 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Sinch AB som ble omsatt for over 760 millioner kroner i løpet av november måned. Man ser også en sterk trend i både Equinor og Oncopeptides AB som har blitt handlet for henholdsvis 552 millioner og 443 millioner kroner.

  • Sinch AB er et globalt ledende cloud selskap fokusert på mobiltelefoni. I løpet av november har selskapet ferdigstilt sitt oppkjøp av MessageMedia. Med over 60 000 kunder og ny teknologi var dette ansett som en positivt oppkjøp for selskapet. Dette viser også aksjekursen, som er opp 20 prosent siste året.
  • Equinor er en av november måneds mest handlede aksje med en omsetning alene på 552 millioner kroner. Etter fantastiske tall og inntekter på over 80 milliarder kroner har markedet også premiert aksjen med en kursstigning på nesten 50 prosent så langt i år, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Etter en god oktober måned har november vist seg å være noe mer ruglete. Til tross for at vaksinasjonsgraden i den vestlige verden stiger, er det fortsatt mange uvaksinerte. I takt med at verden sakte, men sikkert nærmer seg en normal, har smittesituasjonen forverret seg. Dette har ført med seg strengere smitte og testtiltak og flere europeiske land har igjen innført strenge restriksjoner for sine innbyggere. Dette har satt et salgs-press på konsumentaksjer, transportaksjer og deler av råvaremarkedet. Sent i november fikk man også negative nyheter fra Sør Afrika der den nye virusvarianten Omicron ser ut til å vokse frem. Foreløpig har Sør Afrikanske eksperter fortalt at sykdomsforløpet ser ut til å være mildere enn tidligere varianter, men WHO gikk uansett ut og advarte kraftig mot konsekvensene av den nye virusvarianten. Dette førte til et kraftig børsfall på verdens børser og igjen ulike tiltak fra land som Japan, UK og deler av de afrikanske landene. Oljeprisen har også fått unngjelde og falt over 11 prosent da virusvarianten ble kjent i markedet. Svake råvarepriser har også lagt en demper på Oslo Børs, der både råvare og shippingselskaper har hatt en måned med kraftige svingninger. I takt med kaldere vær har også strømprisen steget kraftig i Europa. Dette har gjort sitt til at både forbrukere og ikke minst bedrifter vil få en økt energikostnad fremover. Spørsmålet nå alle stiller seg er om dette også vil slå ut i reell kjøpekraft og lavere overskudd i bedriftene. Inflasjonen er fortsatt på høye nivåer og gitt enda høyere strømpriser ser ikke inflasjonen ut til å avta med det første.

  • I tillegg til Sinch AB og Equinor ser man en stor aktivitet i Oncopeptides AB. Til tross for en forferdelig kursutvikling kom selskapet med bedre tall enn hva markedet forventet i november måned. Dette har ført til en kursoppgang på 183 prosent og således fattet interesse blant tradere, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Selskap Omsatt i kroner
Samlet Omsetning 10 047 158 591
SE0016101844 | Sinch AB 760 094 928
NO0010096985 | EQUINOR 552 704 568
SE0009414576 | Oncopeptides AB 443 803 950
SE0015346135 | Stillfront Group AB 427 176 837
NO0010112675 | REC SILICON 426 623 120
NO0005052605 | NORSK HYDRO 329 524 162
NO0010345853 | AKER BP 315 296 712
SE0012673267 | Evolution AB 256 558 024
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 187 143 539
BMG396372051 | GOLDEN OCEAN GROUP 170 428 708

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.