2019-10-03

Voldsom omsetning blant Nordnet sine profesjonelle traderkunder

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne».  September måneden var nok en måned med høy volatilitet, som har ført til stor aktivitet blant våre aktive profesjonelle kunder.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 3,2 milliarder kroner i september. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på over 8000 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 3,2 milliarder sto aksjer for 2,8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på over 400 millioner kroner.

Den mest handlede aksjen var Nel, som ble omsatt for 270 millioner kroner i løpet av september måned, tett fulgt av svenske Fingerprint Cards, med 237 millioner kroner.

 Vi ser en stadig økende tendens til at NEL er blitt en trading favoritt blant våre mest aktive profesjonelle kunder. Det er en aksje som i stor grad er nyhets-drevet og kan ha store bevegelser intradag, dette skaper store muligheter blant våre kunder, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Svenske aksjer er en favoritt blant norske tradere

I den månedlige statistikken blant de mest aktive kundene hos Nordnet ser man økt appetitt på svenske verdipapirer.

 Likviditeten i Sverige er mye høyere enn i Norge, så det er naturlig at flere av våre aktive kunder søker til andre markedsplasser enn Oslo Børs for handling av verdipapirer. Vi ser blant annet i et selskap som Fingerprint Cards at omsetningen fort kan komme opp i over en halv milliard i løpet av en dag. Det er på størrelse med Equinor, som i snitt er Oslo Børs desidert mest omsatte aksje, avslutter Johannesen.

Mest omsatte finansielle instrumenter

Instrument Handel i kroner
Total omsetning 3 224 082 095
NEL ASA 270 034 603
FINGERPRINT CARDS B 237 206 584
EQUINOR ASA 230 997 628
NORWEGIAN AIR SHUTTLE 205 438 303
SaltX Technology Holding AB 164 569 841
NORDIC NANOVECTOR AS 131 293 940
OMXS309I- Opsjon 123 119 895
THIN FILM ELECTRONICS ASA 120 091 958
New SDRL Limited – Seadrill New York Stock Exchange 116 173 067
EQT AB 103 666 603

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no