Nordnet redovisar rekordresultat för andra kvartalet 2023