Nordnets VD: Miljonärerna amorterar – och investerar i alternativa tillgångsslag