2016-11-02

7 av 10 kjøpte fond var Norgefond

Småsparerne la bak seg nok en rekordmåned i oktober. De hamstrer aksjefond og strømmer til norske aksjer. Økt optimisme på grunn av OPEC-samarbeid, sterke laksepriser og lave renter.

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i oktober. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 179 millioner i løpet av måneden. Av dette fant hele 127 millioner veien til aksjefond, 56 millioner til rentefond, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 4 millioner.

– Oktober ble en ny sterk måned i forhold til nettotegning. Kundene blir fristet til å vekte seg opp i aksjefond på grunn av lave renter, OPEC-optimisme, stigende laksepriser og en historisk god periode for aksjer, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

Listen over de meste populære fondene bærer igjen preg av økt risikoappetitt blant Nordnet-kundene. På topp 5, er hele 4 fond aktivt forvaltede fond som har høyere beta, for eksempel Forte Trønder, Storebrand vekst og Alfred Berg Gambak.

– Dette betyr at kundene ønsker at fondet svinger mer enn referanseindeksen og en trend vi har sett i år er at kundene er selektive og ønsker aktiv forvaltning. På salgssiden er overvekten på rente- og biotech-fond. Årsaken til dette kan være frykten for at Hillary skal vinne presidentvalget, noe som skremmer biotech-investorene, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
FORTE TRØNDER DELPHI NORDIC 
STOREBRAND VEKST FORTE OBLIGASJON
ALFRED BERG GAMBAK ALFRED BERG OBLIGASJON
DNB SMB KLP OBLIGASJON 5ÅR
NORDNET SUPERFONDET NORGE KLP OBLIGASJON GLOBAL II
FORTE NORGE DNB HEATLHCARE
KLP AKSJE GLOBAL FRANKLIN BIOTECH
DELPHI NORGE DELPHI KOMBINASJON
HOLBERG TRITON ALFRED BERG EIENDOM NORDEN
FORTE KREDITT SEB CONCEPT BIOTECH

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge

+47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.