2011-06-09

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i førstekvartal.

Kun 2 av 10 analytikerestimater for førstekvartal var korrekte i følge en fersk undersøkelse fra Nordnet Bank.


I førstekvartal var 23 % av kvartalsrapportene på linje med analytikerens forventninger eller estimater. Flertallet av kvartalsrapportene var dårligere enn analytikerne hadde forventet. 33 % av rapportene var bedre enn analytikernes estimater, mens 44 % var dårligere. Definisjonen på et korrekt estimat i Nordnets undersøkelse er at estimatet ligger mindre enn 10 % unna det faktiske resultatet selskapet rapporterte.

– Både analytikere og privatpersoner ser ut til å ha vært for positive før selskapene leverte sine førstekvartalstall. I forkant av rapportsesongen storkjøpte privatpersoner aksjer i håp om positive og sterke tall. Analytikerne har også tydeligvis oppjustert tallene for mye i forkant av rapportene, for tallene ble bare sånn passelig, og både analytikere og privatpersoner sitter nok nå litt skuffet tilbake, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank

Det gjennomsnittlige avviket mellom selskapenes resultat pr aksje og analytikernes estimater, var i førstekvartal på 47 %, mens medianavviket var på 29 %. Dette betyr at dersom vi legger gjennomsnittet til grunn, ville estimatet for et selskap som rapporterte et resultat på 100 kroner, ligge på 53 kroner (forventningene var lavere) eller 147 kroner (forventningene var høyere). I hele 2010 var gjennomsnittlig avvik på 43 % mens medianavviket var på 22 %.

– Vi har også sett på treffsikkerheten til analytikerne på driftsresultat og salgsinntekter, og her treffer de bedre, spesielt på topplinjen. 84 % av estimatene på salgsinntekter er innenfor en feilmargin på 10 % – dette er nesten det samme som i fjerde kvartal hvor tallet var 85 %. Sammenligner vi analytikernes estimater for driftsresultat så var 29 % av estimatene innenfor en 10 % feilmargin i første kvartal, sammenlignet med 35 % i fjerde kvartal. Dette bekrefter trenden vi har sette tidligere; Jo lengre ned i regnskapet vi kommer, og jo flere kostnader analytikerne må ta stilling til, desto større er feilmarginen. Ganske logisk, men inntektene er tross alt bare halve sannheten, og for deg som investor er det resultatet på bunnlinjen som faktisk betyr noe, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Undersøkelsen viser også at det er store forskjeller mellom selskapene når det gjelder treffsikkerheten i estimatene. De tre selskapene hvor analytikerne har gitt mest korrekte prognoser i førstekvartal var Telenor, Aker Solutions og Songa Offshore. De tre selskapene hvor analytikerne har bommet mest var REC, Norske Skog og Frontline.


Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.