2006-09-21

Anders Bons ny medlem i koncernledningen

Anders Bons har tillträtt som Country Manager för Sverige och medlem i ledningsgruppen för Nordnet.

Anders, 46 år, har i bagaget mer än 25 års erfarenhet från affärsrelaterad teknik och affärsstrategi både i Sverige och internationellt. De senaste fem åren har han arbetat i Singapore och Australien med tjänster, system och programvaror för förmögenhetsförvaltning och rådgivning bl.a. i en position som COO för EAF Pte Ltd. Dessförinnan var Anders bl.a. strategiansvarig på SEB e-Banking.

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, VD, 08-50633030, klas.danielsson@nordnet.se

Files