2012-05-02

April: Stabil aktivitet och högt nettosparande

Med avbrott för påsk- och valborgsledighet låg aktiviteten bland de nordiska spararna i april kvar på samma nivåer som i mars, samtidigt som nettosparandet ökade.


I april gjordes 1 035 512 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 57 528 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 421 200 stycken, motsvarande en ökning med 3 300 sedan föregående månad och 15 700 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 1,1 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Apr. 2012 Apr. 2011 ett år Mar. 2012 en månad
Sverige 600 104 532 613 12,7% 689 643 -13,0%
Norge 137 098 147 115 -6,8% 216 177 -36,6%
Danmark 99 910 106 728 -6,4% 136 641 -26,9%
Finland 198 400 174 194 13,9% 214 944 -7,7%
Totalt 1 035 512 960 650 7,8% 1 257 405 -17,6%
Snitt per börsdag 57 528 51 927 10,8% 57 155 0,7%
Aktiva konton 421 200 374 300 12,5% 417 900 0,8%
Nettosparande (MSEK) 1 100 800 37,5% 600 83,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De många helgdagarna i april bidrog till färre antal avslut i absoluta tal jämfört förra månaden, men snittet per börsdag håller en stabil och hög nivå. Att nettosparandet samtidigt är så högt tyder på tilltro till kommande börsutveckling bland spararna, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.
 

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2012 kl 11.15 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files